مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - قاسم افشار گوینده خبر درگذشت + دلیل فوت قاسم افشار


قاسم افشار گوینده خبر درگذشت + دلیل فوت قاسم افشار

قاسم افشار گوینده خبر درگذشت + دلیل فوت قاسم افشار

خبر قوت و دلیل درگذشت قاسم افشار “قاسم افشار” یکی از گویندگان خبر قدیمی تلویزیون، امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1397 درگذشت. خبر درگذشت قاسم افشار گوینده خبر صدا و سیما قاسم افشار این گوینده پیشکسوت سازمان صدا و سیما که بیشتر گوینده اخبار سیاسی بود فوت شد. او در سال های اول انقلاب، گویندگی بخش های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قاسم افشار گوینده خبر درگذشت + دلیل فوت قاسم افشار

خبر قوت و دلیل درگذشت قاسم افشار “قاسم افشار” یکی از گویندگان خبر قدیمی تلویزیون، امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1397 درگذشت. خبر درگذشت قاسم افشار گوینده خبر صدا و سیما قاسم افشار این گوینده پیشکسوت سازمان صدا و سیما که بیشتر گوینده اخبار سیاسی بود فوت شد. او در سال های اول انقلاب، گویندگی بخش های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قاسم افشار گوینده خبر درگذشت + دلیل فوت قاسم افشار