مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - قرآن و وفای عهد در قرآن


قرآن و وفای عهد در قرآن

قرآن و وفای عهد در قرآن
وفای به عهد در قرآن (قول و عمل) “وفای به عهد” یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه‌های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می‌شود. در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام دادن عهد و پیمان و در واقع به معنای […]

قرآن و وفای عهد در قرآن

وفای به عهد در قرآن (قول و عمل) “وفای به عهد” یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه‌های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می‌شود. در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام دادن عهد و پیمان و در واقع به معنای […]
قرآن و وفای عهد در قرآن

بک لینک رنک 4

بازی