مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - قلعه والی ایلام بنای تاریخی عصر قاجار در ایلام


قلعه والی ایلام بنای تاریخی عصر قاجار در ایلام

قلعه والی ایلام بنای تاریخی عصر قاجار در ایلام

قلعه والی ایلام یکی از بناهای مهم تاریهی واقع در شهر ایلام، قلعه والی است که در دوران قاجار ساخته شده است. ایلام یکی از شهرهای زیبای ایران است که در جنوب غربی ایران و در میان کوه های زیبا واقع شده است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات، آب و هوای معتدل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قلعه والی ایلام بنای تاریخی عصر قاجار در ایلام

قلعه والی ایلام یکی از بناهای مهم تاریهی واقع در شهر ایلام، قلعه والی است که در دوران قاجار ساخته شده است. ایلام یکی از شهرهای زیبای ایران است که در جنوب غربی ایران و در میان کوه های زیبا واقع شده است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات، آب و هوای معتدل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قلعه والی ایلام بنای تاریخی عصر قاجار در ایلام