مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!


ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!
روایت زندگی 5 زنی که در تطهیر خانه بهشت زهرا جنازه ها را می شویند و گفتگو با این 5 زن در مورد زندگیشان و سختی روزگار   آفتاب تيز و برنده بر سر عزاداران فرود مي‌آيد. دهان‌هاي خشك شده فرياد سر مي‌دهند و چشم‌ها تلخ مي‌گريند: «زهرا، زهراااا امشب عروسيت بود، اينجا جاي تو […]

ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

روایت زندگی 5 زنی که در تطهیر خانه بهشت زهرا جنازه ها را می شویند و گفتگو با این 5 زن در مورد زندگیشان و سختی روزگار   آفتاب تيز و برنده بر سر عزاداران فرود مي‌آيد. دهان‌هاي خشك شده فرياد سر مي‌دهند و چشم‌ها تلخ مي‌گريند: «زهرا، زهراااا امشب عروسيت بود، اينجا جاي تو […]
ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

خبر جدید