مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - متلک زدن به دختران و متلک پرانی در خیابان چه مجازاتی دارد؟


متلک زدن به دختران و متلک پرانی در خیابان چه مجازاتی دارد؟

متلک زدن به دختران و متلک پرانی در خیابان چه مجازاتی دارد؟

متلک انداختن و مزاحمت های خیابانی بقدری زیاد شده است که بخشی از مردم آن را به عنوان بخضی از الزامات زندگی پذیرفته اند. قانون برای افراد متلک پران و مزاحمان دختران، مجازات خاصی در نظر گرفته است. متلک پرانی و مزاحمت دختران چه مجازاتی دارد؟  شاید شما هم تجربه آزارهای کلامی و فیزیکی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

متلک زدن به دختران و متلک پرانی در خیابان چه مجازاتی دارد؟

متلک انداختن و مزاحمت های خیابانی بقدری زیاد شده است که بخشی از مردم آن را به عنوان بخضی از الزامات زندگی پذیرفته اند. قانون برای افراد متلک پران و مزاحمان دختران، مجازات خاصی در نظر گرفته است. متلک پرانی و مزاحمت دختران چه مجازاتی دارد؟  شاید شما هم تجربه آزارهای کلامی و فیزیکی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

متلک زدن به دختران و متلک پرانی در خیابان چه مجازاتی دارد؟