مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - متن ترانه های داریوش اقبالی ( آواز، پریها، راهی)


متن ترانه های داریوش اقبالی ( آواز، پریها، راهی)

متن ترانه های داریوش اقبالی ( آواز، پریها، راهی)

در این قسمت متن سه ترانه از داریوش اقبالی را قرار داده ایم. ترانه هایی از ایرج جنتی عطایی متن ترانه های داریوش ترانه های داریوش اقبالی آواز پریها شعله زد عشق و من از نو نو شدم پر شدم از عشق تو مملو شدم شوق شیدایی مرا از من گرفت من به خود برگشتم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

متن ترانه های داریوش اقبالی ( آواز، پریها، راهی)

در این قسمت متن سه ترانه از داریوش اقبالی را قرار داده ایم. ترانه هایی از ایرج جنتی عطایی متن ترانه های داریوش ترانه های داریوش اقبالی آواز پریها شعله زد عشق و من از نو نو شدم پر شدم از عشق تو مملو شدم شوق شیدایی مرا از من گرفت من به خود برگشتم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

متن ترانه های داریوش اقبالی ( آواز، پریها، راهی)
!0===a.adult)&&”0″===ds(“false”===a.adult