مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدل 2017 - معرفی شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017


معرفی شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017

معرفی شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017

شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017 شلوغ ترین فرودگاه جهان که بیشترین مسافران در آن رفت و آمد داشتند، فرودگاه دبی است که در رتبه اول قرار میگیرد. در سال 2017 بیشتر از 88 میلیون مسافر از این فرودگاه رد شده اند که نسبت به رقم 83 میلیونی در سال 2016، افزایش چشمگیری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017

شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017 شلوغ ترین فرودگاه جهان که بیشترین مسافران در آن رفت و آمد داشتند، فرودگاه دبی است که در رتبه اول قرار میگیرد. در سال 2017 بیشتر از 88 میلیون مسافر از این فرودگاه رد شده اند که نسبت به رقم 83 میلیونی در سال 2016، افزایش چشمگیری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی شلوغ ترین فرودگاه های جهان در سال 2017