مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - مواردی که شیر مادر را فاسد میکنند


مواردی که شیر مادر را فاسد میکنند

مواردی که شیر مادر را فاسد میکنند

شیر مادر سالم و مواردی که باعث فاسد شدن شیر مادر می شوند بعضی مادران فکر می‌کنند هر چقدر شیرشان حجیم‌تر، چرب‌تر و غلیظ‌تر باشد، برای نوزاد بهتر است اما از نظر طب ایرانی برای اینکه بدانید شیرتان برای تغذیه فرزندتان مناسب است یا نه لازم است 7 خصوصیت را در آن بررسی کنید. یکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواردی که شیر مادر را فاسد میکنند

شیر مادر سالم و مواردی که باعث فاسد شدن شیر مادر می شوند بعضی مادران فکر می‌کنند هر چقدر شیرشان حجیم‌تر، چرب‌تر و غلیظ‌تر باشد، برای نوزاد بهتر است اما از نظر طب ایرانی برای اینکه بدانید شیرتان برای تغذیه فرزندتان مناسب است یا نه لازم است 7 خصوصیت را در آن بررسی کنید. یکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواردی که شیر مادر را فاسد میکنند