مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - موارد مصرف داروی توبرامایسین و عوارض این دارو


موارد مصرف داروی توبرامایسین و عوارض این دارو

موارد مصرف داروی توبرامایسین و عوارض این دارو

توبرامایسین نوعی داروی آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی می باشد که از راه پوست جذب بدن می شود و از طریق کلیه دفع می شود و مصرف آن ممکن است عواضی مانند مشکلات گوش داشته باشد. داروی توبرامایسین چه عوارضی دارد و موارد منع مصرف آن چیست؟ نام ژنریک دارو : توبرامایسین نام لاتین دارو : Tobramycin sulfate نام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موارد مصرف داروی توبرامایسین و عوارض این دارو

توبرامایسین نوعی داروی آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی می باشد که از راه پوست جذب بدن می شود و از طریق کلیه دفع می شود و مصرف آن ممکن است عواضی مانند مشکلات گوش داشته باشد. داروی توبرامایسین چه عوارضی دارد و موارد منع مصرف آن چیست؟ نام ژنریک دارو : توبرامایسین نام لاتین دارو : Tobramycin sulfate نام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موارد مصرف داروی توبرامایسین و عوارض این دارو