مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - موارد مصرف و عوارض کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) برای درمان کم خونی


موارد مصرف و عوارض کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) برای درمان کم خونی

موارد مصرف و عوارض کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) برای درمان کم خونی

کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) یکی از داروهای برطرف کننده کم خونی است که مصرف آن باعث خونسازی می شود و باعث ایجاد انرژی و تقویت شدن سیستم ایمنی بدن هم می شود. این دارو عوارضی مانند اسهال، یبوست، سوزش سردل و استفراغ را در پی دارد. کم خونی یکی از مشکلات جدی است …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موارد مصرف و عوارض کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) برای درمان کم خونی

کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) یکی از داروهای برطرف کننده کم خونی است که مصرف آن باعث خونسازی می شود و باعث ایجاد انرژی و تقویت شدن سیستم ایمنی بدن هم می شود. این دارو عوارضی مانند اسهال، یبوست، سوزش سردل و استفراغ را در پی دارد. کم خونی یکی از مشکلات جدی است …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موارد مصرف و عوارض کپسول فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn) برای درمان کم خونی