مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - موضوع انشا در مورد پدر برای دانش آموزان


موضوع انشا در مورد پدر برای دانش آموزان

موضوع انشا در مورد پدر برای دانش آموزان

موضوع انشا : در مورد پدر عزیز پدرم جوهره ی هستی من،من سرشار از توام،قلبت پرتپش،دستانت توانمد و نفست گرم تا ابد و یک روز دنیای من. ای ریشه ی گل جانم،ذهن من در دم و در آخرین دم جاریست از تو ،از نامت ،ازفکرت… کلامت برای جان فانی من حجت و نگاهت شیشه ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موضوع انشا در مورد پدر برای دانش آموزان

موضوع انشا : در مورد پدر عزیز پدرم جوهره ی هستی من،من سرشار از توام،قلبت پرتپش،دستانت توانمد و نفست گرم تا ابد و یک روز دنیای من. ای ریشه ی گل جانم،ذهن من در دم و در آخرین دم جاریست از تو ،از نامت ،ازفکرت… کلامت برای جان فانی من حجت و نگاهت شیشه ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موضوع انشا در مورد پدر برای دانش آموزان