مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - میزان مبلغ نرخ دیه در سال 1397


میزان مبلغ نرخ دیه در سال 1397

میزان مبلغ نرخ دیه در سال 1397

نرخ دیه در سال 1397 دیه یا خون بها یکی از قوانین اسلامی است و بر اساس تعاریف فقهی، پول یا مالی است که به دلیل کشتن انسان یا نقص عضو بدن انسان به کسی که صدمیه دیده است یا به بازماندگان متوفی پرداخت می شود. اما دیه در سال 97 هم مقداری تغییر کرده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میزان مبلغ نرخ دیه در سال 1397

نرخ دیه در سال 1397 دیه یا خون بها یکی از قوانین اسلامی است و بر اساس تعاریف فقهی، پول یا مالی است که به دلیل کشتن انسان یا نقص عضو بدن انسان به کسی که صدمیه دیده است یا به بازماندگان متوفی پرداخت می شود. اما دیه در سال 97 هم مقداری تغییر کرده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میزان مبلغ نرخ دیه در سال 1397