مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95


میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95

میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد. میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95 اعلام شد رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد که بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی درآمد سالیانه […]

میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد. میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95 اعلام شد رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 را ابلاغ کرد که بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی درآمد سالیانه […]
میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 95

گوشی موبایل