مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نحوه تغییر نام کوچک در شناسنامه؛ اسامی مجاز برای تغییر نام در ثبت احوال


نحوه تغییر نام کوچک در شناسنامه؛ اسامی مجاز برای تغییر نام در ثبت احوال

نحوه تغییر نام کوچک در شناسنامه؛ اسامی مجاز برای تغییر نام در ثبت احوال

تغییر نام کوچک در شناسنانه و در ثبت احوال هر پدر و مادری موظف هستند که برای فرزند خود نامی شایسته و خوب انتخاب کنند. اما بعضی از افراد از اسمی که دارند راضی نیستند و یا ممکن است اسمشان معنی خوبی نداشته باشد. به همین دلیل می توانند با مراجعه به ثبت احوال نسبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه تغییر نام کوچک در شناسنامه؛ اسامی مجاز برای تغییر نام در ثبت احوال

تغییر نام کوچک در شناسنانه و در ثبت احوال هر پدر و مادری موظف هستند که برای فرزند خود نامی شایسته و خوب انتخاب کنند. اما بعضی از افراد از اسمی که دارند راضی نیستند و یا ممکن است اسمشان معنی خوبی نداشته باشد. به همین دلیل می توانند با مراجعه به ثبت احوال نسبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه تغییر نام کوچک در شناسنامه؛ اسامی مجاز برای تغییر نام در ثبت احوال