مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نکات جالب و تکان دهنده در مورد غم و شادی


نکات جالب و تکان دهنده در مورد غم و شادی

نکات جالب و تکان دهنده در مورد غم و شادی

نکات جالب در یک تحقیق در مورد شادی و غم چند سال پیش طی تحقیقت که متخصصان مغز و اعصاب برای درمان بیماری پارکینسون انجام می دادند و دستگاه تحریک کننده ای را در عمق مغز یک بیمار قرار میدادند، با پدیده ای عجیب روبرو شدند که در مورد شناخت نحوه کارکرد سیستم عصبی اطلاعات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات جالب و تکان دهنده در مورد غم و شادی

نکات جالب در یک تحقیق در مورد شادی و غم چند سال پیش طی تحقیقت که متخصصان مغز و اعصاب برای درمان بیماری پارکینسون انجام می دادند و دستگاه تحریک کننده ای را در عمق مغز یک بیمار قرار میدادند، با پدیده ای عجیب روبرو شدند که در مورد شناخت نحوه کارکرد سیستم عصبی اطلاعات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات جالب و تکان دهنده در مورد غم و شادی