مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نکات مهم برای رانندگی در فصل زمستان


نکات مهم برای رانندگی در فصل زمستان

نکات مهم برای رانندگی در فصل زمستان

برای رانندگی در فصل زمستان این نکات را رعایت کنید پیش از اینکه به جاده بزنید، خودروی خود را بررسی کنید. مطمئن شوید که ضدیخ کافی دارد، شیشه‌ی جلو تمیز است، مایع تمیزکننده‌ی شیشه زیاد است، چراغ‌های جلو تمیز هستند و درست کار می‌کنند، لاستیک‌ها آج دارند و پرباد هستند. وقتی اولین برف زمستانیِ سال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات مهم برای رانندگی در فصل زمستان

برای رانندگی در فصل زمستان این نکات را رعایت کنید پیش از اینکه به جاده بزنید، خودروی خود را بررسی کنید. مطمئن شوید که ضدیخ کافی دارد، شیشه‌ی جلو تمیز است، مایع تمیزکننده‌ی شیشه زیاد است، چراغ‌های جلو تمیز هستند و درست کار می‌کنند، لاستیک‌ها آج دارند و پرباد هستند. وقتی اولین برف زمستانیِ سال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات مهم برای رانندگی در فصل زمستان