مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نگاهی کوتاه به شهر همدان


نگاهی کوتاه به شهر همدان

نگاهی کوتاه به شهر همدان

نگاهی به شهر همدان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران شهر همدان است که در قسمت غرب ایران واقع شده است و مرکز استان نیز به همین نام است. این شهر زیبا در دامنه کوهستان الوند قرار گرفته است. ارتفاع شهر همدان از سطح دریا حدود 1740 متر است. مساحت شهر همدان حدود 62 هزار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی کوتاه به شهر همدان

نگاهی به شهر همدان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران شهر همدان است که در قسمت غرب ایران واقع شده است و مرکز استان نیز به همین نام است. این شهر زیبا در دامنه کوهستان الوند قرار گرفته است. ارتفاع شهر همدان از سطح دریا حدود 1740 متر است. مساحت شهر همدان حدود 62 هزار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نگاهی کوتاه به شهر همدان