مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ مرد - واقعیت های جالب د مورد مغز مردان که زنان باید بدانند!


واقعیت های جالب د مورد مغز مردان که زنان باید بدانند!

واقعیت های جالب د مورد مغز مردان که زنان باید بدانند!
اطلاعات جالب در مورد مغز مردها که خانم ها باید بدانند مغز مردها ماه‌ها قبل از اینکه پدر شوند، آماده همکاری کردن می‌شود. در بدن پدرهای آینده تغییرات هورمونی اتفاق می‌افتد – پرولاکتین در آنها بالا رفته و تستوسترون پایین می‌آید – و همین باعث می‌شود رفتاری پدرانه پیدا کنند. اکثر باورهای متداول درمورد مغز […]

واقعیت های جالب د مورد مغز مردان که زنان باید بدانند!

اطلاعات جالب در مورد مغز مردها که خانم ها باید بدانند مغز مردها ماه‌ها قبل از اینکه پدر شوند، آماده همکاری کردن می‌شود. در بدن پدرهای آینده تغییرات هورمونی اتفاق می‌افتد – پرولاکتین در آنها بالا رفته و تستوسترون پایین می‌آید – و همین باعث می‌شود رفتاری پدرانه پیدا کنند. اکثر باورهای متداول درمورد مغز […]
واقعیت های جالب د مورد مغز مردان که زنان باید بدانند!

بازی