مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - پاک کردن لکه استفراغ و بوی بد استفراغ از روی فرش و لباس ها


پاک کردن لکه استفراغ و بوی بد استفراغ از روی فرش و لباس ها

پاک کردن لکه استفراغ و بوی بد استفراغ از روی فرش و لباس ها

استفراغ وقتی روی فرش و لباس بریزد لکه ایجاد می کند و حتما بوی بدی هم می دهد، بهتر است در ابتدا مواد را با دستمال بردارید و سپس برای رفع آن از نمک، بکینگ پودر و شامپو استفاده کنید. استفراغ را چطور از روی فرش پاک کنیم؟ لباس مناسب و دستکش را بپوشید، طوری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پاک کردن لکه استفراغ و بوی بد استفراغ از روی فرش و لباس ها

استفراغ وقتی روی فرش و لباس بریزد لکه ایجاد می کند و حتما بوی بدی هم می دهد، بهتر است در ابتدا مواد را با دستمال بردارید و سپس برای رفع آن از نمک، بکینگ پودر و شامپو استفاده کنید. استفراغ را چطور از روی فرش پاک کنیم؟ لباس مناسب و دستکش را بپوشید، طوری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پاک کردن لکه استفراغ و بوی بد استفراغ از روی فرش و لباس ها