مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - پماد دیلتیازم (Diltiazem) برای دران مقعد و عوارض این پماد


پماد دیلتیازم (Diltiazem) برای دران مقعد و عوارض این پماد

پماد دیلتیازم (Diltiazem) برای دران مقعد و عوارض این پماد

شقاق مقعد مصرف پماد دیلتیازم و عوارض مصرف این دارو پماد دیلتیازم Diltiazem داروی موضعی برای درمان شقاق مقعد است. این دارو عوارض جانبی خاصی ندارد اما در بعضی از موارد سردرد، سرگیجه و سوزش مقعد ممکن است ایجاد کند. شقاق مقعد یک وضعیت دردناک است به دلیل زخم و پارگی در اطراف مقعد ایجاد می شود. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پماد دیلتیازم (Diltiazem) برای دران مقعد و عوارض این پماد

شقاق مقعد مصرف پماد دیلتیازم و عوارض مصرف این دارو پماد دیلتیازم Diltiazem داروی موضعی برای درمان شقاق مقعد است. این دارو عوارض جانبی خاصی ندارد اما در بعضی از موارد سردرد، سرگیجه و سوزش مقعد ممکن است ایجاد کند. شقاق مقعد یک وضعیت دردناک است به دلیل زخم و پارگی در اطراف مقعد ایجاد می شود. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پماد دیلتیازم (Diltiazem) برای دران مقعد و عوارض این پماد