مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - پیدا شدن تاج خروی و پوست خروس در سوسیس و کالباس!


پیدا شدن تاج خروی و پوست خروس در سوسیس و کالباس!

پیدا شدن تاج خروی و پوست خروس در سوسیس و کالباس!
خبری جنجالی در مورد سوسیس و کالباس حسین رستگار مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت در رابطه با آلوده شدن و لانه‌گزینی حشرات در فرآورده‌های گوشتی مثل سوسیس و کالباس، گفت: هر فرآورده غذایی که به مدت یک هفته بیرون از یخچال نگهداری شود خراب شدن آن طبیعی است و مواردی وجود داشته که سوسیس و کالباس […]

پیدا شدن تاج خروی و پوست خروس در سوسیس و کالباس!

خبری جنجالی در مورد سوسیس و کالباس حسین رستگار مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت در رابطه با آلوده شدن و لانه‌گزینی حشرات در فرآورده‌های گوشتی مثل سوسیس و کالباس، گفت: هر فرآورده غذایی که به مدت یک هفته بیرون از یخچال نگهداری شود خراب شدن آن طبیعی است و مواردی وجود داشته که سوسیس و کالباس […]
پیدا شدن تاج خروی و پوست خروس در سوسیس و کالباس!

اسکای نیوز