مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - چرا شوهرم مدام قهر می کند و بچه ننه است!؟


چرا شوهرم مدام قهر می کند و بچه ننه است!؟

چرا شوهرم مدام قهر می کند و بچه ننه است!؟
دلیل قهر کردن شوهر بعضی از مردان به جای حل کردن مشکلات و مواجه شدن با مشکلات زندگی، خیلی سریع قهر می کنند که به این مردان بچه ننه می گویند. اما با این مردان باید چگونه برخورد شود؟   سوال کاربر : خانمی هستم 26 ساله که 4 سال است ازدواج کرده ام. شوهرم […]

چرا شوهرم مدام قهر می کند و بچه ننه است!؟

دلیل قهر کردن شوهر بعضی از مردان به جای حل کردن مشکلات و مواجه شدن با مشکلات زندگی، خیلی سریع قهر می کنند که به این مردان بچه ننه می گویند. اما با این مردان باید چگونه برخورد شود؟   سوال کاربر : خانمی هستم 26 ساله که 4 سال است ازدواج کرده ام. شوهرم […]
چرا شوهرم مدام قهر می کند و بچه ننه است!؟

پامنا موبایل لپ تاپ