مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - چه تعداد نزدیکی و رابطه جنسی برای بدن شما و همسرتان طبیعی است؟


چه تعداد نزدیکی و رابطه جنسی برای بدن شما و همسرتان طبیعی است؟

چه تعداد نزدیکی و رابطه جنسی برای بدن شما و همسرتان طبیعی است؟

تعداد نرمال رابطه جنسی چه مقداری است؟ در نظرسنجی های مختلف آماد مختلف هم دیده می شود. مجله نیوزویک در نظرسنجی خود اعلام کرد که زن و شوهرها حدود 65 بار در سال و یا بطور متوسط بیشتر از یک بار در هفته رابطه جنسی دارند. زوج های متاهل 6.9 برابر در هر سال بیش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چه تعداد نزدیکی و رابطه جنسی برای بدن شما و همسرتان طبیعی است؟

تعداد نرمال رابطه جنسی چه مقداری است؟ در نظرسنجی های مختلف آماد مختلف هم دیده می شود. مجله نیوزویک در نظرسنجی خود اعلام کرد که زن و شوهرها حدود 65 بار در سال و یا بطور متوسط بیشتر از یک بار در هفته رابطه جنسی دارند. زوج های متاهل 6.9 برابر در هر سال بیش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چه تعداد نزدیکی و رابطه جنسی برای بدن شما و همسرتان طبیعی است؟