مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - چه کنیم قد بلند شویم؟ + خوراکی هایی موثر بر قد بلندی


چه کنیم قد بلند شویم؟ + خوراکی هایی موثر بر قد بلندی

چه کنیم قد بلند شویم؟ + خوراکی هایی موثر بر قد بلندی
چه کار باید بکنیم تا قدمان رشد کند و بلند شود و آیا قد افراد بعد از 18 سالگی همچنان رشد می کند؟   چه عواملی باعث رشد قد می شود؟ بلند شدن قد کودکتان، دغدغه ذهنی‌تان شده است. فکر می‌کنید به این دلیل که همسرتان قد کوتاهی دارد، باید هرچه زودتر تمهیدات لازم را […]

چه کنیم قد بلند شویم؟ + خوراکی هایی موثر بر قد بلندی

چه کار باید بکنیم تا قدمان رشد کند و بلند شود و آیا قد افراد بعد از 18 سالگی همچنان رشد می کند؟   چه عواملی باعث رشد قد می شود؟ بلند شدن قد کودکتان، دغدغه ذهنی‌تان شده است. فکر می‌کنید به این دلیل که همسرتان قد کوتاهی دارد، باید هرچه زودتر تمهیدات لازم را […]
چه کنیم قد بلند شویم؟ + خوراکی هایی موثر بر قد بلندی

روزنامه قانون