مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - کاهش سنوات غیبت جریمه ریالی سربازی


کاهش سنوات غیبت جریمه ریالی سربازی

کاهش سنوات غیبت جریمه ریالی سربازی
جریمه سربازان غایب تغییر در سنوات بهره مندی از جریمه ریالی سربازی، تسهیل شرایط بهره مندی از جریمه ریالی برای دانشجویان انصرافی، تشدید برخورد و دستگیری مشمولان غایب، تشریح نحوه استفاده سربازان فراری از جریمه ریالی سربازی و … از جمله مواردی است که جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به تشریح […]

کاهش سنوات غیبت جریمه ریالی سربازی

جریمه سربازان غایب تغییر در سنوات بهره مندی از جریمه ریالی سربازی، تسهیل شرایط بهره مندی از جریمه ریالی برای دانشجویان انصرافی، تشدید برخورد و دستگیری مشمولان غایب، تشریح نحوه استفاده سربازان فراری از جریمه ریالی سربازی و … از جمله مواردی است که جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به تشریح […]
کاهش سنوات غیبت جریمه ریالی سربازی

دانلود سریال و آهنگ