مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - مدلینگ باربی اوفلیا


مدلینگ باربی اوفلیا

اوفلیا

“اوفلیا ” دختر 30 ساله ای که با صرف 27000 یورو برای انجام انواع عمل جراحی زیبایی خود را تبدیل به یک عروسک کرده است عروسکی با چهره و اندامی شبیه باربی.

عکس های دلنشین زیباترین باربی و مدلینگ های ایران و جهان

عکس های دلنشین زیباترین باربی و مدلینگ های ایران و جهان

عکس های دلنشین زیباترین باربی و مدلینگ های ایران و جهان

او پس از جراحی های زیاد اینک همانند یک دختر تینیجری است.