مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!! +تصاویر


جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!! +تصاویر

جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!! +تصاویر

جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!!
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند
کودک آزاری
در آستانه سال نو بنگالی، جشنواره هندوها با نام گاجان که به عنوان روز پیوند زمین و آسمان در ماه آوریل برگزار می شود. عبور از روی زغال گداخته، خوابیدن روی تختی از میخ و به صلیب کشیده شدن از جمله این مراسم است.
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند

A devotee with his body painted poses as he waits to perform during a ritual as part of the annual Shiva Gajan religious festival at Sona Palasi

A woman seeks blessings from devotees with their bodies painted, before the start of a ritual as part of the annual Shiva Gajan religious festival at Sona Palasi village

Devotees with their bodies painted prepare to wear saree, a traditional Indian cloth used for women's clothing, before taking part in a ritual as part of the annual Shiva Gajan religious festival at Sona Palasi village

A child cries as a Hindu holy man touches him with his foot as part of a ritual to bless him during a religious procession to mark the Gajan festival in Kolkata

Hindu devotees carry human skulls during the annual Shiva Gajan religious festival at Kurmun village

A Hindu holy man steps over an infant after touching him with his foot as part of a ritual to bless him during a religious procession to mark the Gajan festival in Kolkata

Hindu devotees carry human skulls during the annual Shiva Gajan religious festival at Kurmun village

Hindu devotees carry human skulls during the annual Shiva Gajan religious festival at Kurmun village

A woman seeks blessings from a devotee dressed as Hindu god Shiva during the annual Shiva Gajan religious festival on the outskirt of Agartala

Hindu holy men touch a boy with their feet as part of a ritual to bless him during a religious procession to mark the Gajan festival in Kolkata

Devotees arrive to take part in a ritual as part of the annual Shiva Gajan religious festival at Sona Palasi

پ

A Hindu girl has her face painted before taking part in a ritual as part of the annual Shiva Gajan religious festival on the outskirts of Agartala

Hindu holy men touch children with their feet as part of a ritual to bless them during a religious procession to mark the Gajan festival in Kolkata
فرادید

 

گرداوری:

The post appeared first on .

جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!! +تصاویر

جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!!
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند
کودک آزاری
در آستانه سال نو بنگالی، جشنواره هندوها با نام گاجان که به عنوان روز پیوند زمین و آسمان در ماه آوریل برگزار می شود. عبور از روی زغال گداخته، خوابیدن روی تختی از میخ و به صلیب کشیده شدن از جمله این مراسم است.
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)
فرادید

 

گرداوری:

The post appeared first on .

جشنواره عجیب و غریب کودک آزاری هندوها!! +تصاویر

بک لینک رنک 5

ganool review