مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - آموزش بافتن شال گردن به شکل مارپیچ


آموزش بافتن شال گردن به شکل مارپیچ

آموزش بافتن شال گردن به شکل مارپیچ

شال مارپیچ

در این مطلب به شما نحوه بافت یک شال به شکل مارپیچ را آموزش می دهیم که بسیار زیبا است.

 

آموزش بافت شال گردن مارپیچ

بافتنی از آن هنرهایی است که طرفداران بسیاری دارد، به خصوص در این روزهای سرد که هیچ چیز بیشتر از یک لباس بافتنی گرم نمی چسبد،به همین دلیل ما آموزش بافت شال گردن مارپیچ را به شما آموزش میدهیم.

شال مارپیچ

همچنین بخوانید :

بافت شال گردن مارپیچ چگونه است؟

1- ابتدا 6 تا از زیر 2 تا از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم
2- به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد این کار را تکرار می کنیم برای پیچ 6 تایی کمتر از 6 رج نباشد
3- در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم ( حتما روی کار باشد) 6 تا دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم
4- سه تای دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت سه تای اول را به میل سمت
چپ بگیرید ( جای سه تا دانه ها را باهم عوض می کنیم مراقب باشید دانه ها
شکافته نشوند)
سه تای دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید .
حالا شش دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید
5- به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودی6 تا از زیر 2 تا از رو ببافید و مدل را تکرار کنید
مدل پیچ را می توان با حداقل 4 تا دانه زیر و 1 دانه رو بافت .این مدل نخ زیاد می برد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش بافتن شال گردن به شکل مارپیچ

(image)

در این مطلب به شما نحوه بافت یک شال به شکل مارپیچ را آموزش می دهیم که بسیار زیبا است.

 

آموزش بافت شال گردن مارپیچ

بافتنی از آن هنرهایی است که طرفداران بسیاری دارد، به خصوص در این روزهای سرد که هیچ چیز بیشتر از یک لباس بافتنی گرم نمی چسبد،به همین دلیل ما آموزش بافت شال گردن مارپیچ را به شما آموزش میدهیم.

(image)

همچنین بخوانید :

بافت شال گردن مارپیچ چگونه است؟

1- ابتدا 6 تا از زیر 2 تا از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم
2- به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد این کار را تکرار می کنیم برای پیچ 6 تایی کمتر از 6 رج نباشد
3- در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم ( حتما روی کار باشد) 6 تا دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم
4- سه تای دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت سه تای اول را به میل سمت
چپ بگیرید ( جای سه تا دانه ها را باهم عوض می کنیم مراقب باشید دانه ها
شکافته نشوند)
سه تای دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید .
حالا شش دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید
5- به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودی6 تا از زیر 2 تا از رو ببافید و مدل را تکرار کنید
مدل پیچ را می توان با حداقل 4 تا دانه زیر و 1 دانه رو بافت .این مدل نخ زیاد می برد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش بافتن شال گردن به شکل مارپیچ