مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - ازدواج با دختر و یا پسری از خانواده پرجمعیت چه معایب و مزایای دارد؟


ازدواج با دختر و یا پسری از خانواده پرجمعیت چه معایب و مزایای دارد؟

ازدواج با دختر و یا پسری از خانواده پرجمعیت چه معایب و مزایای دارد؟

ازدواج با خانواده پرجمعیت

بیشتر افراد ترجیح می دهند با پسر و یا دختری از یک خانواده کم جمعیت ازدواج کنند و ترجیح می دهند خانواده همسر کم جمعیت باشد. این افراد تصور می کنند کم جمعیت بودن خانواده نشان دهنده متمدن بودن فرد مقابل خانواده اش است.

با خانواده پرجمعیت وصلت کنیم؟

یکی از فرهنگ هایی که در راستای متمدن شدن جوامع شکل گرفت و روز به روز رونق یافت شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و توجه خانواده ها به این امر و کم جمعیت شدن آنها بود. اما در این میان هنوز پیدا می شوند خانواده هایی که فرزندان زیاد دارند و در اصطلاح پرجمعیت هستند و به دلیل آنکه «تعداد اعضای خانواده همسر آینده» تبدیل به یکی از موارد معیارهای انتخاب همسر شده است،  فرزندان این خانواده ها به مشکل بر می خورد.
اما فکر می کنید چرا تعداد اعضای خانواده هم به یکی از معیارهای ازدواج جوانان تبدیل شده است؟ ما برای شما دلایل آن را می گوییم.
-معمولا افرادی دنبال ازدواج با خانواده های کم جمعیت هستند که خودشان خانواده ای کم جمعیت دارند. به همین دلیل ترجیح می دهد که خانواده همسر آینده اش هم کم جمعیت باشند. در واقع «کم جمعیت بودن خانواده» برای این افراد به نوعی نشان دهنده متمدن بودن فرد مقابل و خانواده اش می باشد.
-فرد عضو خانواده ای پرجمعیت است و به دلیل کلافه شدن از شرایط و رفت و آمدهای خانواده پرجمعیت و فرار از مشکلات آن به دنبال همسری با خانواده ای کم جمعیت می گردد.
-برخی معتقدند که معمولاً خانواده های پرجمعیت قدیمی بوده و فرهنگ متفاوتی دارند.
-عده ای دیگر گمان می کنند فرزندان خانواده های پرجمعیت، به دلیل جمعیت بالای خانواده و رسیدگی کمتر دچار برخی مشکلات و کمبودهایی چون تربیت ضعیف، مشکلات مالی فراوان و در نتیجه شکل گیری عقده های اقتصادی در آنها، کمبود محبت این فرزندان و وجود خلاهای عاطفی بسیار در آنها و… می باشند.
-برخی از رفت و آمدهای بسیار خانواده های پرجمعیت گریزانند.
-عده ای معتقدند زیاد بودن تعداد بچه های یک خانواده به معنی دخالت افراد بیشتری در پروسه ازدواج و حتی مسائل بعد از ازدواجاست و در واقع با انتخاب خانواده های کم جمعیت، تمایل به کم کردن تعداد خواهر شوهر، برادر شوهر، خواهر زن و برادر زن دارند!

ازدواج با خانواده پرجمعیت

وصلت با خانواده های پرجمعیت

معایب و مزایای خانواده های پر جمعیت و کم حمعیت

در خانواده هایی که یک فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشکلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد.
شاید بتوان گفت که برخی از موارد بالا در مورد برخی از خانواده های پر جمعیت صدق می کند اما این بدان معنا نیست که خانواده های کم جمعیت از همه عیب ها مبرا هستند. چه بسیار ویژگی های مثبتی که تنها در فرزندان خانواده های پرجمعیت یافت می شود.
در خانواده هایی که یک فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشکلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد. به عبارت دیگر فرزندان خانواده های پرجمعیت، از لحاظ روابط بین فردی و تعامل های اجتماعی و استقلال یافتگی چند قدم جلوتر از فرزندان خانواده های کم جمعیت هستند.
در میان خانواده های تک فرزند یا کم جمعیت پرتوقعی بیشتر به چشم می خورد چون سطح رفاه خانواده بالاتر است اما در فرزندان خانواده های پرجمعیت این مشکلات کمتر وجود دارد و تحمل کمبودهای اقتصادی و مالی سازگاری و انگیزه پیشرفت بیشتری را در پی دارد.
با توجه به همه موارد بالا می توان به این نتیجه رسید که اگر فرد پس از بررسی های کافی و لازم به این نتیجه رسید که به دلیل تفاوت در جمعیت خانواده ها اصل همتایی و مشابهت شان در بسیاری از موارد اساسی زیر سوال است باید از ازدواج با فرد مقابل صرف نظر نمایند اما صرف ازدواج نکردن با فردی تنها به دلیل پر جمعیت بودن خانواده اش اشتباهی محض و گاه جبران ناپذیر است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ازدواج با دختر و یا پسری از خانواده پرجمعیت چه معایب و مزایای دارد؟

(image)

بیشتر افراد ترجیح می دهند با پسر و یا دختری از یک خانواده کم جمعیت ازدواج کنند و ترجیح می دهند خانواده همسر کم جمعیت باشد. این افراد تصور می کنند کم جمعیت بودن خانواده نشان دهنده متمدن بودن فرد مقابل خانواده اش است.

با خانواده پرجمعیت وصلت کنیم؟

یکی از فرهنگ هایی که در راستای متمدن شدن جوامع شکل گرفت و روز به روز رونق یافت شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و توجه خانواده ها به این امر و کم جمعیت شدن آنها بود. اما در این میان هنوز پیدا می شوند خانواده هایی که فرزندان زیاد دارند و در اصطلاح پرجمعیت هستند و به دلیل آنکه «تعداد اعضای خانواده همسر آینده» تبدیل به یکی از موارد معیارهای انتخاب همسر شده است،  فرزندان این خانواده ها به مشکل بر می خورد.
اما فکر می کنید چرا تعداد اعضای خانواده هم به یکی از معیارهای ازدواج جوانان تبدیل شده است؟ ما برای شما دلایل آن را می گوییم.
-معمولا افرادی دنبال ازدواج با خانواده های کم جمعیت هستند که خودشان خانواده ای کم جمعیت دارند. به همین دلیل ترجیح می دهد که خانواده همسر آینده اش هم کم جمعیت باشند. در واقع «کم جمعیت بودن خانواده» برای این افراد به نوعی نشان دهنده متمدن بودن فرد مقابل و خانواده اش می باشد.
-فرد عضو خانواده ای پرجمعیت است و به دلیل کلافه شدن از شرایط و رفت و آمدهای خانواده پرجمعیت و فرار از مشکلات آن به دنبال همسری با خانواده ای کم جمعیت می گردد.
-برخی معتقدند که معمولاً خانواده های پرجمعیت قدیمی بوده و فرهنگ متفاوتی دارند.
-عده ای دیگر گمان می کنند فرزندان خانواده های پرجمعیت، به دلیل جمعیت بالای خانواده و رسیدگی کمتر دچار برخی مشکلات و کمبودهایی چون تربیت ضعیف، مشکلات مالی فراوان و در نتیجه شکل گیری عقده های اقتصادی در آنها، کمبود محبت این فرزندان و وجود خلاهای عاطفی بسیار در آنها و… می باشند.
-برخی از رفت و آمدهای بسیار خانواده های پرجمعیت گریزانند.
-عده ای معتقدند زیاد بودن تعداد بچه های یک خانواده به معنی دخالت افراد بیشتری در پروسه ازدواج و حتی مسائل بعد از ازدواجاست و در واقع با انتخاب خانواده های کم جمعیت، تمایل به کم کردن تعداد خواهر شوهر، برادر شوهر، خواهر زن و برادر زن دارند!

(image)

وصلت با خانواده های پرجمعیت

معایب و مزایای خانواده های پر جمعیت و کم حمعیت

در خانواده هایی که یک فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشکلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد.
شاید بتوان گفت که برخی از موارد بالا در مورد برخی از خانواده های پر جمعیت صدق می کند اما این بدان معنا نیست که خانواده های کم جمعیت از همه عیب ها مبرا هستند. چه بسیار ویژگی های مثبتی که تنها در فرزندان خانواده های پرجمعیت یافت می شود.
در خانواده هایی که یک فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشکلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد. به عبارت دیگر فرزندان خانواده های پرجمعیت، از لحاظ روابط بین فردی و تعامل های اجتماعی و استقلال یافتگی چند قدم جلوتر از فرزندان خانواده های کم جمعیت هستند.
در میان خانواده های تک فرزند یا کم جمعیت پرتوقعی بیشتر به چشم می خورد چون سطح رفاه خانواده بالاتر است اما در فرزندان خانواده های پرجمعیت این مشکلات کمتر وجود دارد و تحمل کمبودهای اقتصادی و مالی سازگاری و انگیزه پیشرفت بیشتری را در پی دارد.
با توجه به همه موارد بالا می توان به این نتیجه رسید که اگر فرد پس از بررسی های کافی و لازم به این نتیجه رسید که به دلیل تفاوت در جمعیت خانواده ها اصل همتایی و مشابهت شان در بسیاری از موارد اساسی زیر سوال است باید از ازدواج با فرد مقابل صرف نظر نمایند اما صرف ازدواج نکردن با فردی تنها به دلیل پر جمعیت بودن خانواده اش اشتباهی محض و گاه جبران ناپذیر است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ازدواج با دختر و یا پسری از خانواده پرجمعیت چه معایب و مزایای دارد؟