مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - اعمال و فضائل احیای شب نیمه شعبان


اعمال و فضائل احیای شب نیمه شعبان

اعمال و فضائل احیای شب نیمه شعبان
اعمل نیمه شعبان شب نیمه شعبان بهترین شب بعد از شب قدر است و خواندن دو رکعت نماز در شب نیمه شعبان بعد از نماز عشاء مستحب است، در رکعت اول بعد از حمد، سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید خوانده شود. احیای شب نیمه شعبان نقل شده: رسول اکرم(صلی […]

اعمال و فضائل احیای شب نیمه شعبان

اعمل نیمه شعبان شب نیمه شعبان بهترین شب بعد از شب قدر است و خواندن دو رکعت نماز در شب نیمه شعبان بعد از نماز عشاء مستحب است، در رکعت اول بعد از حمد، سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید خوانده شود. احیای شب نیمه شعبان نقل شده: رسول اکرم(صلی […]
اعمال و فضائل احیای شب نیمه شعبان

اسکای نیوز