مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - این خانم جوان بقدری با گوشی بازی کرد تا نابینا شد!


این خانم جوان بقدری با گوشی بازی کرد تا نابینا شد!

این خانم جوان بقدری با گوشی بازی کرد تا نابینا شد!

کور شدن با موبایل

نابینا شدن خانم جوان چینی به دلیل خیره شدن به صفحه گوشی

خانم جوان 21 ساله چینی چندین ساعت بدون وقفه با گوشی موبایل بازی کرد تا به نابینا شدنش منجر شد. شریال شبکیه چشم راست این خانم مسدود شد و سبب شد نابینا شود. این خانم که وو نام دارد روز 1 اکتبر در حالی که بدون وقفه با گوشی موبایل بازی می کرد متوجه شد چشم راستش چیزی نمی بیند و تصور کرد که دلیلش خستگی است و به همین دلیل استراحت کرد، اما وقتی که بیدار شد متوجه شد چشمش نابینا شده است و چیزی نمی بیند. والدینش او را به بیمارستان می‌برند و در آنجا متوجه می‌شود دچار یک بیماری جدی به نام انسداد شریان شبکیه شده است.

این بیماری معمولا در افراد مسن اتفاق می‌افتد، اما پزشکان گفتند که چشمان وو به دلیل زیاد از خیره شدن مدام به گوشی هوشمند آسیب دیده اند. وو اعتراف کرد که یک روز بعد از کارش بدون هیچ استراحتی بازی را شروع کرد و هفت تا هشت ساعت بی وقفه آن را ادامه داد.

او در امور مالی کار می‌کند بنابراین بیشتر وقت خود را در دفتر به صفحه نمایش کامپیوتر خیره می‌شود که به اندازه کافی به چشمانش فشار می‌آورد. او در روزهای تعطیل ۶ صبح بیدار می‌شود و بعد از خوردن صبحانه تا ۴ بعدازظهر بازی می‌کند. سپس چیزی می‌خورد و یک چرت کوتاه می‌زند و دوباره تا ۱ یا ۲ شب بازی می‌کند.

این زن جوان هنوز در بیمارستان است و پزشکان در حال تلاش برای بازگرداندن بینایی او هستند، اما تاکنون پیشرفت کمی داشته اند. پزشکان به مردم هشدار می‌دهند که تنها ۳۰ دقیقه تا یک ساعت از گوشی و کامپیوتر استفاده کنند سپس استراحت کنند و به فاصله دور نگاه کنند تا چشمانشان کمی استراحت کند.

نابینا شدن با گوشی موبایلنابینا شدن با گوشی موبایلنابینا شدن با گوشی موبایل

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این خانم جوان بقدری با گوشی بازی کرد تا نابینا شد!

(image)

نابینا شدن خانم جوان چینی به دلیل خیره شدن به صفحه گوشی

خانم جوان 21 ساله چینی چندین ساعت بدون وقفه با گوشی موبایل بازی کرد تا به نابینا شدنش منجر شد. شریال شبکیه چشم راست این خانم مسدود شد و سبب شد نابینا شود. این خانم که وو نام دارد روز 1 اکتبر در حالی که بدون وقفه با گوشی موبایل بازی می کرد متوجه شد چشم راستش چیزی نمی بیند و تصور کرد که دلیلش خستگی است و به همین دلیل استراحت کرد، اما وقتی که بیدار شد متوجه شد چشمش نابینا شده است و چیزی نمی بیند. والدینش او را به بیمارستان می‌برند و در آنجا متوجه می‌شود دچار یک بیماری جدی به نام انسداد شریان شبکیه شده است.

این بیماری معمولا در افراد مسن اتفاق می‌افتد، اما پزشکان گفتند که چشمان وو به دلیل زیاد از خیره شدن مدام به گوشی هوشمند آسیب دیده اند. وو اعتراف کرد که یک روز بعد از کارش بدون هیچ استراحتی بازی را شروع کرد و هفت تا هشت ساعت بی وقفه آن را ادامه داد.

او در امور مالی کار می‌کند بنابراین بیشتر وقت خود را در دفتر به صفحه نمایش کامپیوتر خیره می‌شود که به اندازه کافی به چشمانش فشار می‌آورد. او در روزهای تعطیل ۶ صبح بیدار می‌شود و بعد از خوردن صبحانه تا ۴ بعدازظهر بازی می‌کند. سپس چیزی می‌خورد و یک چرت کوتاه می‌زند و دوباره تا ۱ یا ۲ شب بازی می‌کند.

این زن جوان هنوز در بیمارستان است و پزشکان در حال تلاش برای بازگرداندن بینایی او هستند، اما تاکنون پیشرفت کمی داشته اند. پزشکان به مردم هشدار می‌دهند که تنها ۳۰ دقیقه تا یک ساعت از گوشی و کامپیوتر استفاده کنند سپس استراحت کنند و به فاصله دور نگاه کنند تا چشمانشان کمی استراحت کند.

(image) (image) (image)

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این خانم جوان بقدری با گوشی بازی کرد تا نابینا شد!