مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - برای افزایش لذت از ورزش چه باید کرد؟


برای افزایش لذت از ورزش چه باید کرد؟

برای افزایش لذت از ورزش چه باید کرد؟

افزایش لذت از ورزش

یکی از کارهای ضروری که هر فرد روزانه باید انجام دهد ورزش روزانه است که ممکن است هر کسی به آن علاقه نداشته باشد و انگیزه ای نباید و از ورزش لذت نبرد.

 

راه‌هایی برای افزایش لذت بردن از ورزش

 

۱. ورزش  کردن با دوستان و خانواده‌: 

از دوستان یا افراد خانواده‌ خود بخواهید که برای ورزش به شما ملحق شوند. سعی کنید افرادی را انتخاب کنید که از حضور آنها لذت می برید.

 

۲. قبل از ورزش میان وعده بخورید: 

بهتر است غلات یا سبزیجات سالم مصرف کنید. هنگامی که مواد مورد نیاز بدن تامین شود انگیزه برای ورزش افزایش می‌یابد. وعده غذایی سنگین قبل از ورزش نخورید. به اندازه کافی آب مصرف کنید.

 

۳. حرکت کششی قبل از ورزش انجام دهید: 

بهتر است قبل و بعد ورزش حرکت کششی انجام دهید. این کار باعث می‌شود که اکسیژن رسانی بیشتری صورت گیرد و بدن سر حال‌تر باشد. انجام حرکات کششی باعث ترشح آندروفین در بدن می‌شود که شادی آور است.

 

۴. گاهی فراتر از محدوده توان خود ورزش  کنید: 

بهتر است گاهی اوقات خود را مجبور به ادامه‌ دادن کنید. البته نباید این کار باعث ایجاد درد شود. بهتر است مداوم انجام دهید و در زمان مناسب شدت را افزایش دهید.

 

۵. علاوه بر ورزش هفتگی خود یک چالش در هفته‌ داشته باشید: 

یکی از فعالیت‌های ورزشی که دوست دارید در طول هفته‌ علاوه بر برنامه عادی خود انجام دهید. برای مثال به یا پیاده روی با دوستان خود بروید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای افزایش لذت از ورزش چه باید کرد؟

(image)

یکی از کارهای ضروری که هر فرد روزانه باید انجام دهد ورزش روزانه است که ممکن است هر کسی به آن علاقه نداشته باشد و انگیزه ای نباید و از ورزش لذت نبرد.

 

راه‌هایی برای افزایش لذت بردن از ورزش

 

۱. ورزش  کردن با دوستان و خانواده‌: 

از دوستان یا افراد خانواده‌ خود بخواهید که برای ورزش به شما ملحق شوند. سعی کنید افرادی را انتخاب کنید که از حضور آنها لذت می برید.

 

۲. قبل از ورزش میان وعده بخورید: 

بهتر است غلات یا سبزیجات سالم مصرف کنید. هنگامی که مواد مورد نیاز بدن تامین شود انگیزه برای ورزش افزایش می‌یابد. وعده غذایی سنگین قبل از ورزش نخورید. به اندازه کافی آب مصرف کنید.

 

۳. حرکت کششی قبل از ورزش انجام دهید: 

بهتر است قبل و بعد ورزش حرکت کششی انجام دهید. این کار باعث می‌شود که اکسیژن رسانی بیشتری صورت گیرد و بدن سر حال‌تر باشد. انجام حرکات کششی باعث ترشح آندروفین در بدن می‌شود که شادی آور است.

 

۴. گاهی فراتر از محدوده توان خود ورزش  کنید: 

بهتر است گاهی اوقات خود را مجبور به ادامه‌ دادن کنید. البته نباید این کار باعث ایجاد درد شود. بهتر است مداوم انجام دهید و در زمان مناسب شدت را افزایش دهید.

 

۵. علاوه بر ورزش هفتگی خود یک چالش در هفته‌ داشته باشید: 

یکی از فعالیت‌های ورزشی که دوست دارید در طول هفته‌ علاوه بر برنامه عادی خود انجام دهید. برای مثال به یا پیاده روی با دوستان خود بروید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای افزایش لذت از ورزش چه باید کرد؟