مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - بی تحرکی باعث سرطان رحم خانم ها می شود


بی تحرکی باعث سرطان رحم خانم ها می شود

بی تحرکی باعث سرطان رحم خانم ها می شود
طبق تحقیقات جدید تحرک کم و ورزش نکردن باعث ابتلای خانم ها به سرطان گردنه رحم می شود. ورزش نکردن باعث سرطان رحم می شود به گفته محققان موسسه سرطان راسول پارک نیویورک، تنها ۳۰ دقیقه ورزش در هفته می تواند به شکل قابل توجهی از ریسک ابتلا به سرطان گردنه رحم بکاهد. کریستین مویسیچ، […]

بی تحرکی باعث سرطان رحم خانم ها می شود

طبق تحقیقات جدید تحرک کم و ورزش نکردن باعث ابتلای خانم ها به سرطان گردنه رحم می شود. ورزش نکردن باعث سرطان رحم می شود به گفته محققان موسسه سرطان راسول پارک نیویورک، تنها ۳۰ دقیقه ورزش در هفته می تواند به شکل قابل توجهی از ریسک ابتلا به سرطان گردنه رحم بکاهد. کریستین مویسیچ، […]
بی تحرکی باعث سرطان رحم خانم ها می شود

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ