مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدل زیبا - تصاویر زیباترین خودروی برقی جهان تسلا 3


تصاویر زیباترین خودروی برقی جهان تسلا 3

تصاویر زیباترین خودروی برقی جهان تسلا 3
عکس های زیباترین خودروی برقی جهان مدل Tesla 3 را مشاهده می کنید. مدل 3 تسلا در ظاهر محور چرخ و فاصله محوری مشابه مدل اس دارد، اما کاپوت و صندوق عقب آن بسیار کوتاه‌تر هستند. انحناهای ایجاد شده روی گلگیرهای جلو و شانه عقب خودرو به زیبایی هرچه بیشتر ظاهر این زیبای الکترونیکی کمک […]

تصاویر زیباترین خودروی برقی جهان تسلا 3

عکس های زیباترین خودروی برقی جهان مدل Tesla 3 را مشاهده می کنید. مدل 3 تسلا در ظاهر محور چرخ و فاصله محوری مشابه مدل اس دارد، اما کاپوت و صندوق عقب آن بسیار کوتاه‌تر هستند. انحناهای ایجاد شده روی گلگیرهای جلو و شانه عقب خودرو به زیبایی هرچه بیشتر ظاهر این زیبای الکترونیکی کمک […]
تصاویر زیباترین خودروی برقی جهان تسلا 3

بک لینک رنک 1

استخدام