مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدل زیبا - خبر آزار جنسی بازیگر زیبای زن هالیوودی! +عکس


خبر آزار جنسی بازیگر زیبای زن هالیوودی! +عکس

خبر آزار جنسی بازیگر زیبای زن هالیوودی! +عکس

ناتالی پورتمن بازیگر زن معروف هالیوودی هم تحت آزار جنسی قرار گرفته است و از اذیت و تعرض به خودش پرده باشد و باعث غوغا در رسانه ها شد.

به جرات میتوانم بگویم در هر طرح‌اي که کار کرده‌ام با تبعیض و اذيت جنسی روبه‌رو شده‌ام.دست کم 100 ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته‌ ام. فکر می کنم خیلی از بازیگران زن مانند من بهمین وضع گریبانگیر بودند. شمار زیادی از بازیگران هالیوود , ناتالی پورتمن هم در حال زیر و رو کردن کارنامه‌ اش هست که با آزارهای جنسی متعدد همراه بوده هست.

 

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

آزار و اذیت جنسی بازیگر زن

 که در فستیوال والچر لس آنجلس آماده شده بودو درمورد موج انتقاد زنان فعال در صنعت سینمای هالیوود گفت به جرات میتوانم بگویم در هر طرح‌اي که کار کرده‌ام با تبعیض و اذيت جنسی رو به‌ رو شده‌ام.او اعتراف کرد که هر چه بیشتر به سنجیدن‌ هاي قبل رجوع کرده , بیش‌تر متوجه فاجعه شده هست. اول با خودم گفتم من قصه‌اي شبیه این برای تعریف کردن ندارم ولی بعد که کمی فکر کردم دیدم دست کم 100 ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته‌ام. فکر میکنم خیلی از بازیگران زن مانند من بهمین وضع گریبانگیر بودند.

 

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

اذیت و آزار جنسی

یعنی با آغاز این موج اعتراضی تازه نشستند و با خودشان رويدادها زمان کاری شان را بازبینی کردند و اینبار از زاویه‌اي جدیدی به آن نگاه کردند.اتفاقاتی که شاید تا پیش از این به نظرشان جزئی جدا نشدنی از کار در هالیوود بوده و تلاش کردند به آن دقت نکنند.پورتمن به ذکر می آورد یکبار تهیه کننده‌اي از او دعوت کرد,با هواپیمای شخصی‌اش همراه با تیم همکار او در شرکت سفر کنم.دعوتش را پذیرفتم و وقتی داخل هواپیما شدم فهمیدم فقط ما دو نفر در هواپیما هستیم.

 

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

ناتالی پورتمن هم مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

آزار و تجاوز جنسی

اتفاقی نیفتاد اما برای من این حالات دشوار بودو به شدت اذیت شدم, و به او انتقاد کردم.یادم می‌آید مدتی در زمان جوانی‌ام, اصلا و ابدا آماده نبودم برخی از صحنه ها را بازی کنم.چون از مرورهایی که درمورد نقش می خواندم احساس کردم تصویری از من در ذهن مخاطب در حال شکل گرفتن هست که دوست ندارم آنرا تقویت کنم.

 

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

 

آزار جنسی بازیگر زیبای زن

 

پورتمن معتقد هست بخشی از منزوی کردن زنان در لوکیشن هاي فیلم عامدانه هست. دور کردن زنان از یک دیگر نوعی استراتژی مدیریتی هست.تازه می فهمیم هیچ کدام از قربانیان فکر نمی‌کردند صدها نفر دیگر هم در شرایط مشابهی قراردارند.

آزار جنسی بازیگر زیبای زنآزار جنسی بازیگر زیبای زنآزار جنسی بازیگر زیبای زنآزار جنسی بازیگر زیبای زن

همچنین ببینید :

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خبر آزار جنسی بازیگر زیبای زن هالیوودی! +عکس

ناتالی پورتمن بازیگر زن معروف هالیوودی هم تحت آزار جنسی قرار گرفته است و از اذیت و تعرض به خودش پرده باشد و باعث غوغا در رسانه ها شد.

به جرات میتوانم بگویم در هر طرح‌اي که کار کرده‌ام با تبعیض و اذيت جنسی روبه‌رو شده‌ام.دست کم 100 ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته‌ ام. فکر می کنم خیلی از بازیگران زن مانند من بهمین وضع گریبانگیر بودند. شمار زیادی از بازیگران هالیوود , ناتالی پورتمن هم در حال زیر و رو کردن کارنامه‌ اش هست که با آزارهای جنسی متعدد همراه بوده هست.

 

(image)

آزار و اذیت جنسی بازیگر زن

 که در فستیوال والچر لس آنجلس آماده شده بودو درمورد موج انتقاد زنان فعال در صنعت سینمای هالیوود گفت به جرات میتوانم بگویم در هر طرح‌اي که کار کرده‌ام با تبعیض و اذيت جنسی رو به‌ رو شده‌ام.او اعتراف کرد که هر چه بیشتر به سنجیدن‌ هاي قبل رجوع کرده , بیش‌تر متوجه فاجعه شده هست. اول با خودم گفتم من قصه‌اي شبیه این برای تعریف کردن ندارم ولی بعد که کمی فکر کردم دیدم دست کم 100 ماجرای این چنینی را پشت سر گذاشته‌ام. فکر میکنم خیلی از بازیگران زن مانند من بهمین وضع گریبانگیر بودند.

 

(image)

اذیت و آزار جنسی

یعنی با آغاز این موج اعتراضی تازه نشستند و با خودشان رويدادها زمان کاری شان را بازبینی کردند و اینبار از زاویه‌اي جدیدی به آن نگاه کردند.اتفاقاتی که شاید تا پیش از این به نظرشان جزئی جدا نشدنی از کار در هالیوود بوده و تلاش کردند به آن دقت نکنند.پورتمن به ذکر می آورد یکبار تهیه کننده‌اي از او دعوت کرد,با هواپیمای شخصی‌اش همراه با تیم همکار او در شرکت سفر کنم.دعوتش را پذیرفتم و وقتی داخل هواپیما شدم فهمیدم فقط ما دو نفر در هواپیما هستیم.

 

(image)

ناتالی پورتمن هم مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

(image)

آزار و تجاوز جنسی

اتفاقی نیفتاد اما برای من این حالات دشوار بودو به شدت اذیت شدم, و به او انتقاد کردم.یادم می‌آید مدتی در زمان جوانی‌ام, اصلا و ابدا آماده نبودم برخی از صحنه ها را بازی کنم.چون از مرورهایی که درمورد نقش می خواندم احساس کردم تصویری از من در ذهن مخاطب در حال شکل گرفتن هست که دوست ندارم آنرا تقویت کنم.

 

(image)

 

(image)

 

پورتمن معتقد هست بخشی از منزوی کردن زنان در لوکیشن هاي فیلم عامدانه هست. دور کردن زنان از یک دیگر نوعی استراتژی مدیریتی هست.تازه می فهمیم هیچ کدام از قربانیان فکر نمی‌کردند صدها نفر دیگر هم در شرایط مشابهی قراردارند.

(image) (image) (image) (image)

همچنین ببینید :

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خبر آزار جنسی بازیگر زیبای زن هالیوودی! +عکس