مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - خرید سربازی به صورت قسطی ممکن شد


خرید سربازی به صورت قسطی ممکن شد

خرید سربازی به صورت قسطی ممکن شد
خرید سربازی در سال 95 به صورت قسطی نیز امکان پذیر شد نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان سال 1395 معاف […]

خرید سربازی به صورت قسطی ممکن شد

خرید سربازی در سال 95 به صورت قسطی نیز امکان پذیر شد نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان سال 1395 معاف […]
خرید سربازی به صورت قسطی ممکن شد

فروش بک لینک