مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلایل خونریزی نامنظم رحم و درمان این مشکل


دلایل خونریزی نامنظم رحم و درمان این مشکل

دلایل خونریزی نامنظم رحم و درمان این مشکل

بی نظمی قاعدگی و خونریزی رحم

خونریزی زیاد و مشکوک و بی نظمی در قاعدگی باعث نگرانی هر خانمی می شود. این خونریزی نامنظم می تواند هشدار و یا نشانه ای از یک بیماری باشد که پزشک می تواند تشخیص دهد.

دلیل خونریزی نامنظم رحم

 اگرمابین عادت ماهانه خون ریزی دارید حتما به پزشک زنان مراجعه کنید وعلت ان رابیابید وازبروز هرگونه مشکل جلوگیری کنید ، خون ریزی مابین  را خون ریزی غیر طبیعی رحم می گویند خون ریزی که ممکن است به علل گوناگون ایجادشود در حالیکه که بسیاری افراد فکرمی کنند خونریزی نامنظم رحم همان نامنظمی قاعدگی است اما این طور نیست و علتی دارد.

خونریزی نامنظم رحم ما بین دوران قاعدگی

مشکل علل خون ریزی مابین عادت ماهانه به سه دسته کلی تقسیم می شود:
واژینال
رحمی
تخمدان
اگرخون ریزی ناشی ازاین اعضا باشد علل گوناگونی دارد
بی نظمی قاعدگی و خونریزی رحم

علت اصلی خونریزی نامنظم رحم و بی نظمی قاعدگی در زنان

خونریزی نامنظم رحم به دلیل جلوگیری از بارداری

قرص های ضد بارداری قرص های ضدبارداری یاوسیله های ان ال یو دی باعث خون ریزی نامنظم می شود چون حاوی هورمون هایی هستندکه وقتی واردرحم می شوند نامنظمی ایجادمی کند اگرروش جدیدی راشروع کردیدودوباره این اتفاق افتادبه پزشک زنان مراجعه کنیدتاموقعیتتان رابررسی کندالبته همه ی درمان های ضد چرخه ماهانه راتغییرمیدهدممکن است باعث خون ریزی کم یا زیاد شود

مشکلات هورمونی می تواند علت خونریزی نامنظم رحم

خانم ها دو هورمون مهم بنام استروژن پروژسترون دارند که مسئولیت چرخه ماهانه رابرعهده دارند وقتی تعادل هرکدام ازاین هورمون ها بهم بریزد خون ریزی نامنظم می شود و باعث دردعادت ماهیانه ، خون ریزی شدید و خون ریزی مابین عادت می شود. برخی از عدم تعادل هورمون ها به دلیل مشکلات  تخمدان پلی کیستیک چاقی قطع ناگهانی  بیماری های مقاربتی ایجادمی شود؛ بیماری های مقاربتی مثل سوزاک و کامیدیا باعث خون ریزی واژینال بعداز آمیزش محافظت نشده می شود.
بعضی ازنشانه های بیماری های مقاربتی
تب
سوزش ودرد هنگام ادرار
دردهنگام امیزش
ترشح نامعمول واژینال
اگرازهرکدام از این نشانه هاراتجربه کرده اید سریعا به پزشک مراجعه کنید.
بی نظمی قاعدگی و خونریزی رحم
رابطه عفونت و کیست تخمدان با خونریزی نامنظم رحم

خونریزی نامنظم رحم خبر از عفونت می دهد

عفونت یکی دیگر ازعلل رایج خون ریزِی واژینال عفونت است ، علل عفونت رعایت نکردن بهداشت ،عدم کنترل سطح هورمون ، بیماری های مقاربتی و یائسگی است. قبل از خون ریزی های نامنظم اتفاق می افتد وخون ریزی لکه لکه را تجربه می کنید حتی بعداز قاعدگی قطع شدن خون ریزی بعضی خانم ها ترشحات قهوه ای رنگ شبیه خون دارند.

خونریزی نامنظم رحم به دلیل پلیپ و فیبروم

پلیپی که در رحم رشد می کند باعث خون ریزی می شود وبسیاری از خانم ها متوجه هیچ نشانه ی از آن نمی شوند.
خون ریزی و  شکم نشانه مشکلات در رحم است مشکلاتی مثل فیبروم ؛فیبروم ها خوش خیم هستند و در حقیقت تومورهای سرطانی نیستند که درداخل رحم شکل می گیرند که توسط پزشک تشخیص داده می شود و به راحتی درمان می شود.
برخی ازنشانه های فیبروم
درد هنگام امیزش
تکرر ادرار
خون ریزی مابین عادت

کیست تخمدان دلیل دیگری بر خونریزی نامنظم رحم

کیست هایی که داخل تخمدان تولید می شوند و بعد از رهاکردن تخمک پاره می شود؛ این پارگی باعث گرفتگی شکم ، درد و خون ریزی واژینال می شود. بامشاهده اولین نامنظمی خون ریزی به پزشک مراجعه کنید تا شرایط شما را ارزیابی واز بروز بیماری سخت تر جلوگیری کند.
همچنین بخوانید :

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل خونریزی نامنظم رحم و درمان این مشکل

(image)

خونریزی زیاد و مشکوک و بی نظمی در قاعدگی باعث نگرانی هر خانمی می شود. این خونریزی نامنظم می تواند هشدار و یا نشانه ای از یک بیماری باشد که پزشک می تواند تشخیص دهد.

دلیل خونریزی نامنظم رحم

 اگرمابین عادت ماهانه خون ریزی دارید حتما به پزشک زنان مراجعه کنید وعلت ان رابیابید وازبروز هرگونه مشکل جلوگیری کنید ، خون ریزی مابین  را خون ریزی غیر طبیعی رحم می گویند خون ریزی که ممکن است به علل گوناگون ایجادشود در حالیکه که بسیاری افراد فکرمی کنند خونریزی نامنظم رحم همان نامنظمی قاعدگی است اما این طور نیست و علتی دارد.

خونریزی نامنظم رحم ما بین دوران قاعدگی

مشکل علل خون ریزی مابین عادت ماهانه به سه دسته کلی تقسیم می شود:
واژینال
رحمی
تخمدان
اگرخون ریزی ناشی ازاین اعضا باشد علل گوناگونی دارد
(image)

علت اصلی خونریزی نامنظم رحم و بی نظمی قاعدگی در زنان

خونریزی نامنظم رحم به دلیل جلوگیری از بارداری

قرص های ضد بارداری قرص های ضدبارداری یاوسیله های ان ال یو دی باعث خون ریزی نامنظم می شود چون حاوی هورمون هایی هستندکه وقتی واردرحم می شوند نامنظمی ایجادمی کند اگرروش جدیدی راشروع کردیدودوباره این اتفاق افتادبه پزشک زنان مراجعه کنیدتاموقعیتتان رابررسی کندالبته همه ی درمان های ضد چرخه ماهانه راتغییرمیدهدممکن است باعث خون ریزی کم یا زیاد شود

مشکلات هورمونی می تواند علت خونریزی نامنظم رحم

خانم ها دو هورمون مهم بنام استروژن پروژسترون دارند که مسئولیت چرخه ماهانه رابرعهده دارند وقتی تعادل هرکدام ازاین هورمون ها بهم بریزد خون ریزی نامنظم می شود و باعث دردعادت ماهیانه ، خون ریزی شدید و خون ریزی مابین عادت می شود. برخی از عدم تعادل هورمون ها به دلیل مشکلات  تخمدان پلی کیستیک چاقی قطع ناگهانی  بیماری های مقاربتی ایجادمی شود؛ بیماری های مقاربتی مثل سوزاک و کامیدیا باعث خون ریزی واژینال بعداز آمیزش محافظت نشده می شود.
بعضی ازنشانه های بیماری های مقاربتی
تب
سوزش ودرد هنگام ادرار
دردهنگام امیزش
ترشح نامعمول واژینال
اگرازهرکدام از این نشانه هاراتجربه کرده اید سریعا به پزشک مراجعه کنید.
(image)
رابطه عفونت و کیست تخمدان با خونریزی نامنظم رحم

خونریزی نامنظم رحم خبر از عفونت می دهد

عفونت یکی دیگر ازعلل رایج خون ریزِی واژینال عفونت است ، علل عفونت رعایت نکردن بهداشت ،عدم کنترل سطح هورمون ، بیماری های مقاربتی و یائسگی است. قبل از خون ریزی های نامنظم اتفاق می افتد وخون ریزی لکه لکه را تجربه می کنید حتی بعداز قاعدگی قطع شدن خون ریزی بعضی خانم ها ترشحات قهوه ای رنگ شبیه خون دارند.

خونریزی نامنظم رحم به دلیل پلیپ و فیبروم

پلیپی که در رحم رشد می کند باعث خون ریزی می شود وبسیاری از خانم ها متوجه هیچ نشانه ی از آن نمی شوند.
خون ریزی و  شکم نشانه مشکلات در رحم است مشکلاتی مثل فیبروم ؛فیبروم ها خوش خیم هستند و در حقیقت تومورهای سرطانی نیستند که درداخل رحم شکل می گیرند که توسط پزشک تشخیص داده می شود و به راحتی درمان می شود.
برخی ازنشانه های فیبروم
درد هنگام امیزش
تکرر ادرار
خون ریزی مابین عادت

کیست تخمدان دلیل دیگری بر خونریزی نامنظم رحم

کیست هایی که داخل تخمدان تولید می شوند و بعد از رهاکردن تخمک پاره می شود؛ این پارگی باعث گرفتگی شکم ، درد و خون ریزی واژینال می شود. بامشاهده اولین نامنظمی خون ریزی به پزشک مراجعه کنید تا شرایط شما را ارزیابی واز بروز بیماری سخت تر جلوگیری کند.
همچنین بخوانید :

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل خونریزی نامنظم رحم و درمان این مشکل