مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل سرگیجه های ناگهانی چیست؟


دلیل سرگیجه های ناگهانی چیست؟

دلیل سرگیجه های ناگهانی چیست؟

سرگیجه ناگهانی

سرگیجه بین افراد شایع است و ممکن است هر انسان در طول عمرش چندین بار سرگیجه بگیرد. اما دلیل سرچیجه ناگهانی چیست؟

درمان سرگیجه های ناگهانی

سرگیجه یکی از ناراحتی های نسبتا رایج است که گاه در شرایطی خاصی مانند خستگی شدید بروز می کند. با تاری دید و بیحالی همراه است، غالبا به خاطر افت فشار ایجاد می شود و معمولا پس از چند دقیقه نیز برطرف می شود. اما گاه ممکن است نشانه ای هشداردهنده از مشکلی جدی باشد.

سرگیجه های ناگهانی و خوش خیم وضعیتی، سرگیجه هایی هستند که به دنبال تجمع کریستال های کوچک در گوش داخلی به وجود می آیند.
این مشکل یکی از شایع ترین علل بروز سرگیجه در افراد جامعه است.20 درصد سرگیجه ها از نوع خوش خیم، ناگهانی و وضعیتی است. در افراد سالمند 50 درصد سرگیجه هایی که بروز می یابد، از این نوع است.
گیجی، منگی، کمی سنگینی سر، بی تعادلی و تهوع از علائم این بیماری است. فعالیت هایی که باعث این علائم می شود، در افراد مختلف، متفاوت است، اما معمولا با تغییر وضعیت سر برخلاف جاذبه زمین بروز می یابد.

برخاستن از رختخواب یا غلتیدن به یک طرف در بستر، از شایع ترین کارهایی است که سبب این نوع سرگیجه ها می شود. از آنجا که این سرگیجه، هنگام بالا آوردن سر برای نگاه کردن به جلو و بالا بروز می یابد، گهگاه به آن سرگیجه قفسه بالا گفته می شود. نوع متناوب آن بسیار شایع است، یعنی ممکن است برای چند هفته بروز یابد و بعد متوقف شود و دوباره برگردد.

سرگیجه ناگهانی

سرگیجه های ناگهانی

شایع ترین علت در افراد زیر 50 سال وارد شدن ضربه به سر است. معمولا این سرگیجه ها با  همراه است. در افراد سالمند، علت این سرگیجه ها معمولا فرسودگی سیستم تعادلی موجود در گوش میانی است و با بالا رفتن سن، احتمال بروز آن بیشتر می شود. در افراد سالمند، نیمی از موارد بدون هیچ علت مشخصی بروز می یابد.

همچنین بخوانید : سریعترین و بهترین روش های درمان سردرد

برخی ویروس ها که روی گوش اثر می گذارند، سبب التهاب عصبی گوش داخلی می شوند یا باعث اختلال درعملکرد شریان های کوچک این ناحیه می شوند و سرگیجه ایجاد می کنند که خیلی شایع نیستند. بندرت سرگیجه ها نیاز به جراحی پیدا می کنند.

تنها زمانی که ضربه ای به گوش وارد شده باشد یا سرگیجه به صورت طولانی مدت و حتی در حالت طاق باز خوابیده ادامه یابد، بیمار ممکن است نیاز به جراحی پیدا کند. فیزیوتراپیست ها برای درمان سرگیجه های ناگهانی و خوش خیم وضعیتی، از مانورهای خاصی استفاده می کنند.

آنها با قرار دادن بیمار در وضعیت های خاص و حفظ این وضعیت ها برای چند ثانیه این سرگیجه ها را درمان می کنند. 30 درصد سرگیجه ها بعد از این درمان، مجددا بروز می یابند که باید مجددا درمان برای آنها تکرار شود. بعد از جلسات درمان، آموزش بیماران برای پیشگیری از عود بیماری بسیار مهم است. بعد از انجام مانورهای درمانی در فیزیوتراپی، بیمار ده دقیقه صبر می کند تا درمانگر مطمئن شود، سرگیجه برطرف شده است.
حتی از بیمار خواسته می شود، خودش تا منزل رانندگی نکند. به بیمار توصیه می شود تا دو شب بعد از درمان، هنگام خواب سرش را در زاویه 45 درجه قرار دهد، یعنی از بالشی نسبتا بلند استفاده کند یا روی صندلی هایی که پشتی مورب دارد، بخوابد.

همچنین به بیمار توضیح داده می شود، در طول روز سر خود را مستقیم نگه دارد. مراجعه به آرایشگر یا دندانپزشک در این دو روز می تواند سبب برگشت سرگیجه شود. عقب رفتن سر از حرکات ممنوع بعد از درمان فیزیوتراپی است. یک هفته بعد از درمان، احتیاط با شدت کمتر ادامه می یابد و به بیمار گوشزد می شود که در صورت بروز علائم مجددا مراجعه کند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل سرگیجه های ناگهانی چیست؟

(image)

سرگیجه بین افراد شایع است و ممکن است هر انسان در طول عمرش چندین بار سرگیجه بگیرد. اما دلیل سرچیجه ناگهانی چیست؟

درمان سرگیجه های ناگهانی

سرگیجه یکی از ناراحتی های نسبتا رایج است که گاه در شرایطی خاصی مانند خستگی شدید بروز می کند. با تاری دید و بیحالی همراه است، غالبا به خاطر افت فشار ایجاد می شود و معمولا پس از چند دقیقه نیز برطرف می شود. اما گاه ممکن است نشانه ای هشداردهنده از مشکلی جدی باشد.

سرگیجه های ناگهانی و خوش خیم وضعیتی، سرگیجه هایی هستند که به دنبال تجمع کریستال های کوچک در گوش داخلی به وجود می آیند.
این مشکل یکی از شایع ترین علل بروز سرگیجه در افراد جامعه است.20 درصد سرگیجه ها از نوع خوش خیم، ناگهانی و وضعیتی است. در افراد سالمند 50 درصد سرگیجه هایی که بروز می یابد، از این نوع است.
گیجی، منگی، کمی سنگینی سر، بی تعادلی و تهوع از علائم این بیماری است. فعالیت هایی که باعث این علائم می شود، در افراد مختلف، متفاوت است، اما معمولا با تغییر وضعیت سر برخلاف جاذبه زمین بروز می یابد.

برخاستن از رختخواب یا غلتیدن به یک طرف در بستر، از شایع ترین کارهایی است که سبب این نوع سرگیجه ها می شود. از آنجا که این سرگیجه، هنگام بالا آوردن سر برای نگاه کردن به جلو و بالا بروز می یابد، گهگاه به آن سرگیجه قفسه بالا گفته می شود. نوع متناوب آن بسیار شایع است، یعنی ممکن است برای چند هفته بروز یابد و بعد متوقف شود و دوباره برگردد.

(image)

سرگیجه های ناگهانی

شایع ترین علت در افراد زیر 50 سال وارد شدن ضربه به سر است. معمولا این سرگیجه ها با  همراه است. در افراد سالمند، علت این سرگیجه ها معمولا فرسودگی سیستم تعادلی موجود در گوش میانی است و با بالا رفتن سن، احتمال بروز آن بیشتر می شود. در افراد سالمند، نیمی از موارد بدون هیچ علت مشخصی بروز می یابد.

همچنین بخوانید : سریعترین و بهترین روش های درمان سردرد

برخی ویروس ها که روی گوش اثر می گذارند، سبب التهاب عصبی گوش داخلی می شوند یا باعث اختلال درعملکرد شریان های کوچک این ناحیه می شوند و سرگیجه ایجاد می کنند که خیلی شایع نیستند. بندرت سرگیجه ها نیاز به جراحی پیدا می کنند.

تنها زمانی که ضربه ای به گوش وارد شده باشد یا سرگیجه به صورت طولانی مدت و حتی در حالت طاق باز خوابیده ادامه یابد، بیمار ممکن است نیاز به جراحی پیدا کند. فیزیوتراپیست ها برای درمان سرگیجه های ناگهانی و خوش خیم وضعیتی، از مانورهای خاصی استفاده می کنند.

آنها با قرار دادن بیمار در وضعیت های خاص و حفظ این وضعیت ها برای چند ثانیه این سرگیجه ها را درمان می کنند. 30 درصد سرگیجه ها بعد از این درمان، مجددا بروز می یابند که باید مجددا درمان برای آنها تکرار شود. بعد از جلسات درمان، آموزش بیماران برای پیشگیری از عود بیماری بسیار مهم است. بعد از انجام مانورهای درمانی در فیزیوتراپی، بیمار ده دقیقه صبر می کند تا درمانگر مطمئن شود، سرگیجه برطرف شده است.
حتی از بیمار خواسته می شود، خودش تا منزل رانندگی نکند. به بیمار توصیه می شود تا دو شب بعد از درمان، هنگام خواب سرش را در زاویه 45 درجه قرار دهد، یعنی از بالشی نسبتا بلند استفاده کند یا روی صندلی هایی که پشتی مورب دارد، بخوابد.

همچنین به بیمار توضیح داده می شود، در طول روز سر خود را مستقیم نگه دارد. مراجعه به آرایشگر یا دندانپزشک در این دو روز می تواند سبب برگشت سرگیجه شود. عقب رفتن سر از حرکات ممنوع بعد از درمان فیزیوتراپی است. یک هفته بعد از درمان، احتیاط با شدت کمتر ادامه می یابد و به بیمار گوشزد می شود که در صورت بروز علائم مجددا مراجعه کند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل سرگیجه های ناگهانی چیست؟