مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - زن جوان مجبور به زایمان طبیعی در کنار خیابان شلوغ شد! +عکس


زن جوان مجبور به زایمان طبیعی در کنار خیابان شلوغ شد! +عکس

زن جوان مجبور به زایمان طبیعی در کنار خیابان شلوغ شد! +عکس

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

زن انگلیسی که در ماه نهم بارداری بود و در خیابان قدم میزد ناگهان متوجه درد شدید زایمان شد و نتوانست به بیمارستان برود و مجبور شد در کنار یک خیابان شلوغ زایمان کند.

 

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

عکس از زن در حال در خیابان

زن جوان بعد از درد زایمان روی زمین افتاد و شروع به جیغ زدن و کمک خواستن از مردم کرد و از مردم خواهش میکرد که به وی کمک کنند. مردم هم وقتی دیدند درد زن شدید است و بچه در حال بدنیا آمدن است از مغازه های اطراف پارچه تهیه کردند و اطراف زن را پوشاندند تا وی بتواند براحتی وضع حمل کند.

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

هر عابری که در این خیابان بود برای کمک به سراغ این زن امد و هر شخصی به نوبه خود هر کمکی که از دستش بر می آمد با تبسم انجام میداد و چشم براه رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس شدند.هر چند زمان بدی برای زایمان در خیابان فرا رسیده بود ولی این شانس نصیبش شد که یکی از عابرین پرستار بود و به کمک وی امد و اقدامات لازم را برای زایمان فراهم نمود تا این زن دچار دشوار نشود.

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

هنگامی که آمبولانس رسید فرزند هم به جهان امده بود. مادر روی برانکارد حمل شد و نوزاد نورسیده به داخل امبولانس برده شد. یکی از شاهدان میگوید جلو فروشگاه داشتم می رفتم که دیدم عده زیادی دور خانمی جمع شده اند. در ابتدا فکر کردم معرکه گیری خیابانی هست اما هنگامی که نزدیکتر رفتم دیدم خانمی زایمان کرده هست.

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

دخترش کنارش گذاشته شده بود. اثری از تجهیزات پزشکی نبود. افراد همۀ شاد بودند. اما جفت هنوز بیرون نیامده بود. گرچه مدت زیادی طول نکشید که امبولانس رسید

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

عکس از , زایمان در کنار خیابان, زایمان کردن در خیابان

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زن جوان مجبور به زایمان طبیعی در کنار خیابان شلوغ شد! +عکس

زایمان زن جوان در خیابان شلوغ!

زن انگلیسی که در ماه نهم بارداری بود و در خیابان قدم میزد ناگهان متوجه درد شدید زایمان شد و نتوانست به بیمارستان برود و مجبور شد در کنار یک خیابان شلوغ زایمان کند.

 

(image)

عکس از زن در حال در خیابان

زن جوان بعد از درد زایمان روی زمین افتاد و شروع به جیغ زدن و کمک خواستن از مردم کرد و از مردم خواهش میکرد که به وی کمک کنند. مردم هم وقتی دیدند درد زن شدید است و بچه در حال بدنیا آمدن است از مغازه های اطراف پارچه تهیه کردند و اطراف زن را پوشاندند تا وی بتواند براحتی وضع حمل کند.

(image)

هر عابری که در این خیابان بود برای کمک به سراغ این زن امد و هر شخصی به نوبه خود هر کمکی که از دستش بر می آمد با تبسم انجام میداد و چشم براه رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس شدند.هر چند زمان بدی برای زایمان در خیابان فرا رسیده بود ولی این شانس نصیبش شد که یکی از عابرین پرستار بود و به کمک وی امد و اقدامات لازم را برای زایمان فراهم نمود تا این زن دچار دشوار نشود.

(image)

هنگامی که آمبولانس رسید فرزند هم به جهان امده بود. مادر روی برانکارد حمل شد و نوزاد نورسیده به داخل امبولانس برده شد. یکی از شاهدان میگوید جلو فروشگاه داشتم می رفتم که دیدم عده زیادی دور خانمی جمع شده اند. در ابتدا فکر کردم معرکه گیری خیابانی هست اما هنگامی که نزدیکتر رفتم دیدم خانمی زایمان کرده هست.

(image)

دخترش کنارش گذاشته شده بود. اثری از تجهیزات پزشکی نبود. افراد همۀ شاد بودند. اما جفت هنوز بیرون نیامده بود. گرچه مدت زیادی طول نکشید که امبولانس رسید

(image)

عکس از , زایمان در کنار خیابان, زایمان کردن در خیابان

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زن جوان مجبور به زایمان طبیعی در کنار خیابان شلوغ شد! +عکس