مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - عکس های پسری که پوستش شبیه به پوست ماهی شده!


عکس های پسری که پوستش شبیه به پوست ماهی شده!

عکس های پسری که پوستش شبیه به پوست ماهی شده!
پسر نپالی بیچاره 15 روز پس از تولد دچار بیماری وحشتناکی شد که پوستش شبیه به ماهی فلس دار شده و بقدری سفت شده است که به پسر سنگی معروف شده است. عکس های پسر سنگی با چهره ای وحشتناک پسر سنگی عنوان پسر بچه ای است که در نپال زندگی میکند.رامش دارجی، 11 سال دارد […]

عکس های پسری که پوستش شبیه به پوست ماهی شده!

پسر نپالی بیچاره 15 روز پس از تولد دچار بیماری وحشتناکی شد که پوستش شبیه به ماهی فلس دار شده و بقدری سفت شده است که به پسر سنگی معروف شده است. عکس های پسر سنگی با چهره ای وحشتناک پسر سنگی عنوان پسر بچه ای است که در نپال زندگی میکند.رامش دارجی، 11 سال دارد […]
عکس های پسری که پوستش شبیه به پوست ماهی شده!

خبر جدید