مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - مشکل ریزش ادرار و بی اختیاری ادرار در زمان بارداری


مشکل ریزش ادرار و بی اختیاری ادرار در زمان بارداری

مشکل ریزش ادرار و بی اختیاری ادرار در زمان بارداری
در هنگام حاملگی به دلیل افزایش حجم رحم امکان بی اختیاری ادرار وجود دارد بی اختیاری ادراری  معمولا در افراد مسن، خانم های باردار و یا افرادی که دچار آسیب های نخاعی شده اند و یا در اثر نقص مادرزادی ایجاد می شود. در خانم های بارداری به دنبال افزایش حجم رحم، وقوع بی اختیاری […]

مشکل ریزش ادرار و بی اختیاری ادرار در زمان بارداری

در هنگام حاملگی به دلیل افزایش حجم رحم امکان بی اختیاری ادرار وجود دارد بی اختیاری ادراری  معمولا در افراد مسن، خانم های باردار و یا افرادی که دچار آسیب های نخاعی شده اند و یا در اثر نقص مادرزادی ایجاد می شود. در خانم های بارداری به دنبال افزایش حجم رحم، وقوع بی اختیاری […]
مشکل ریزش ادرار و بی اختیاری ادرار در زمان بارداری