مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی به انگلیس پناهنده شد


مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی به انگلیس پناهنده شد

مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی به انگلیس پناهنده شد
گفته می شود مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایرانی قصد دارد به انگلیس پناهنده شود او که در خارج از ایران به سر می برد و علاقه ای به بازگشت به کشور ندارد، این روزها مشغول انجام یکسری کارهای قانونی برای پناهندگی در این کشور اروپایی است. او اخیرا وکیلی برای خودش گرفته […]

مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی به انگلیس پناهنده شد

گفته می شود مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایرانی قصد دارد به انگلیس پناهنده شود او که در خارج از ایران به سر می برد و علاقه ای به بازگشت به کشور ندارد، این روزها مشغول انجام یکسری کارهای قانونی برای پناهندگی در این کشور اروپایی است. او اخیرا وکیلی برای خودش گرفته […]
مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی به انگلیس پناهنده شد

خرید بک لینک