مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - آهنگ - نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی


نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی

نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی

نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی

چونه خونسردی خود را هنگام زلزله و شرایط بحرانی حفظ کنیم؟

مهم ترین مسائل در شرایط بحرانی، مانند زلزله، حفظ خونسردی و کاهش استرس است. در این مقاله چند نکته بیان می شود که در کاهش استرس به شما کمک می کند.

 

اسدی معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد نکاتی را برای کاهش و پایداری سلامت روان در شرایط بحران بیان کرد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

 

– از نشر و گسترش اخبار مربوط به موارد احتمالی مصدومین و کشته ها در فضای مجازی خودداری کنید.

 

– کودکان را در کنار خود نگهدارید، و تا حد امکان از آنها جدا نشوید.

 

– مسؤولیت نگهداری از کودکان و سالمندان را به یکی از افراد جوانتر خانواده بسپارید.

 

– اخبار و اطلاعات مربوط به حادثه را فقط از طریق رسانه های ملی گوش کنید.

 

– آقایان تلاش نکنند که همه کار را خودشان انجام بدهند، و متناسب با توان سایر اعضای خانواده به آنها مسؤولیت بدهند.

 

– از رفتارهای انفرادی، هیجانی و قهرمانگرایی بپرهیزید.

 

چطور در شرایط بحران مانند زلزله استرس خود را کاهش دهیم؟

 

– با ارسال پیام های مثبت مثل اینکه کسی کشته نشده ، یا کسی آسیب جدی ندیده ، تخریب زیاد نبوده، نیروهای امدادگران اورژانس، هلال احمر، پلیس، و مسئولین در محل حادثه حضور دارند، به دیگران امید و آرامش بدهید.

 

– به دستورات نیروهای اورژانس، امدادگران، پلیس و پزشکان گوش کنید و این دستورات را اجرا کنید.

 

– سعی کنید کنار هم باشید و درحین آرامش، هوشیار باشید.

 

– سعی کنید فعالیت های روزمره و ساده رو در کنار هم انجام دهید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی

(image)

چونه خونسردی خود را هنگام زلزله و شرایط بحرانی حفظ کنیم؟

مهم ترین مسائل در شرایط بحرانی، مانند زلزله، حفظ خونسردی و کاهش استرس است. در این مقاله چند نکته بیان می شود که در کاهش استرس به شما کمک می کند.

 

اسدی معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد نکاتی را برای کاهش و پایداری سلامت روان در شرایط بحران بیان کرد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

 

– از نشر و گسترش اخبار مربوط به موارد احتمالی مصدومین و کشته ها در فضای مجازی خودداری کنید.

 

– کودکان را در کنار خود نگهدارید، و تا حد امکان از آنها جدا نشوید.

 

– مسؤولیت نگهداری از کودکان و سالمندان را به یکی از افراد جوانتر خانواده بسپارید.

 

– اخبار و اطلاعات مربوط به حادثه را فقط از طریق رسانه های ملی گوش کنید.

 

– آقایان تلاش نکنند که همه کار را خودشان انجام بدهند، و متناسب با توان سایر اعضای خانواده به آنها مسؤولیت بدهند.

 

– از رفتارهای انفرادی، هیجانی و قهرمانگرایی بپرهیزید.

 

چطور در شرایط بحران مانند زلزله استرس خود را کاهش دهیم؟

 

– با ارسال پیام های مثبت مثل اینکه کسی کشته نشده ، یا کسی آسیب جدی ندیده ، تخریب زیاد نبوده، نیروهای امدادگران اورژانس، هلال احمر، پلیس، و مسئولین در محل حادثه حضور دارند، به دیگران امید و آرامش بدهید.

 

– به دستورات نیروهای اورژانس، امدادگران، پلیس و پزشکان گوش کنید و این دستورات را اجرا کنید.

 

– سعی کنید کنار هم باشید و درحین آرامش، هوشیار باشید.

 

– سعی کنید فعالیت های روزمره و ساده رو در کنار هم انجام دهید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه حفظ خونسردی در هنگام زلزله و شرایط بحرانی