مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - نوشیدن چای برای قلب مفید است


نوشیدن چای برای قلب مفید است

نوشیدن چای برای قلب مفید است
افرادی که روزانه یک لیوان چای می نوشند قلب سالم تری دارند! محققان بیمارستان جان هاپکینز می‌گویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای سبز یا سیاه می‌نوشند، قلب سالمی دارند. پژوهشگران دریافتند افرادی که یک فنجان در روز چای می‌نوشند 35 درصد در معرض خطر کمتری برای داشتن حمله قلبی یا سایر حوادث عمده […]

نوشیدن چای برای قلب مفید است

افرادی که روزانه یک لیوان چای می نوشند قلب سالم تری دارند! محققان بیمارستان جان هاپکینز می‌گویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای سبز یا سیاه می‌نوشند، قلب سالمی دارند. پژوهشگران دریافتند افرادی که یک فنجان در روز چای می‌نوشند 35 درصد در معرض خطر کمتری برای داشتن حمله قلبی یا سایر حوادث عمده […]
نوشیدن چای برای قلب مفید است

شهر خبر

خرید غذا