مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - آهنگ - چرا در هنگام حوادث نیاز اساسی به گروه خونی O منفی است؟


چرا در هنگام حوادث نیاز اساسی به گروه خونی O منفی است؟

چرا در هنگام حوادث نیاز اساسی به گروه خونی O منفی است؟

گروه خونی O منفی

کمترین گروه خونی و کمیاب ترین گروه خونی انسان ها گروه های خونی منفی است. گروه خونی O منفی به تمام گروه های خونی منفی می توان اهدا کرد و به همین دلیل گروه خونی مهمی است و در حوادث بسیار مورد نیاز است.

دلیل اهمیت اهدای خون گروه O منفی هنگام حوادث

با توجه به اینکه فقط 3 تا 4 درصد مردم ایران دارای خون O. منفی هستند، و، چون این گروه خونی قابل تزریق به تمام گروه های خونی مختلف است، متعاقبا با ارزش ترین  در ی، چون زلزله گروه خونی O. منفی است.بنابراین تقاضا می شود گروه های خونی O. برای  پیش دستی کنند.

گروه خونی O منفی

اهدای گروه خونی o منفی برای زلزله زدگان

یک فوق تخصص خون با اشاره به کمیاب بودن گروه خونی O منفی گفت:این گروه خونی می تواند به تمامی گروهای خونی در حوادثی همچون زلزله اخیر در کرمانشاه اهدا شود.
فوق تخصص خون درباره این موضوع که چرا در مواقع ضروری همچون زلزله ای که شب گذشته به وقوع پیوسته نیاز به اهدای خونهستند، گفت:باتوجه به اینکه گروه خونی O منفی دهنده عمومی خون است و می تواند به تمام گروه های خونی خون اهدا کند این مسئله مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه افراد دارای گروه خونی O منفی نمی توانند از تمامی گروه های خونی خون بگیرند، افزود:این مسئله سبب شده تا این گروه خونی کمیاب باشد.

همچنین

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا در هنگام حوادث نیاز اساسی به گروه خونی O منفی است؟

(image)

کمترین گروه خونی و کمیاب ترین گروه خونی انسان ها گروه های خونی منفی است. گروه خونی O منفی به تمام گروه های خونی منفی می توان اهدا کرد و به همین دلیل گروه خونی مهمی است و در حوادث بسیار مورد نیاز است.

دلیل اهمیت اهدای خون گروه O منفی هنگام حوادث

با توجه به اینکه فقط 3 تا 4 درصد مردم ایران دارای خون O. منفی هستند، و، چون این گروه خونی قابل تزریق به تمام گروه های خونی مختلف است، متعاقبا با ارزش ترین  در ی، چون زلزله گروه خونی O. منفی است.بنابراین تقاضا می شود گروه های خونی O. برای  پیش دستی کنند.

(image)

اهدای گروه خونی o منفی برای زلزله زدگان

یک فوق تخصص خون با اشاره به کمیاب بودن گروه خونی O منفی گفت:این گروه خونی می تواند به تمامی گروهای خونی در حوادثی همچون زلزله اخیر در کرمانشاه اهدا شود.
فوق تخصص خون درباره این موضوع که چرا در مواقع ضروری همچون زلزله ای که شب گذشته به وقوع پیوسته نیاز به اهدای خونهستند، گفت:باتوجه به اینکه گروه خونی O منفی دهنده عمومی خون است و می تواند به تمام گروه های خونی خون اهدا کند این مسئله مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه افراد دارای گروه خونی O منفی نمی توانند از تمامی گروه های خونی خون بگیرند، افزود:این مسئله سبب شده تا این گروه خونی کمیاب باشد.

همچنین

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا در هنگام حوادث نیاز اساسی به گروه خونی O منفی است؟