مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - کشور کوچک مالدیو با ایران قطع رابطه کرد!


کشور کوچک مالدیو با ایران قطع رابطه کرد!

کشور کوچک مالدیو با ایران قطع رابطه کرد!
کشور کوچک مالدیو در حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک را با ایران قطع کرد!   مالدیو هم با ایران قطع رابطه کرد وزارت خارجه مالدیو، بامداد چهارشنبه در بیانیه ای ضمن تکرار اتهامات عربستان سعودی علیه ایران، اعلام کرد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرده است.بیانیه وزارت خارجه مالدیو، سیاست های ایران در خاورمیانه […]

کشور کوچک مالدیو با ایران قطع رابطه کرد!

کشور کوچک مالدیو در حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک را با ایران قطع کرد!   مالدیو هم با ایران قطع رابطه کرد وزارت خارجه مالدیو، بامداد چهارشنبه در بیانیه ای ضمن تکرار اتهامات عربستان سعودی علیه ایران، اعلام کرد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرده است.بیانیه وزارت خارجه مالدیو، سیاست های ایران در خاورمیانه […]
کشور کوچک مالدیو با ایران قطع رابطه کرد!

خرید بک لینک

بازی