مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - (بروزرسانی) ام


Tag Archives: (بروزرسانی) ام

MG360 مشخصات کامل و تست خودروی ام جی 360 ام جی پارس (بروزرسانی)

MG360 مشخصات کامل و تست خودروی ام جی 360 ام جی پارس (بروزرسانی)

خودروی ام جی 360 ارمغان نوآوری های شرکت ام جی در کلاس خودروهای خانوادگی است که در طراحی بروز شده این خودرو ضمن استفاده از فضای بیشتر در کنار امنیت مضاعف از امکانات رفاهی قابل توجهی در مقایسه با نسل قبلی این کلاس استفاده میشود. این خودرو مدل تکامل یافته ام جی 350 می باشد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

MG360 مشخصات کامل و تست خودروی ام جی 360 ام جی پارس (بروزرسانی)

خودروی ام جی 360 ارمغان نوآوری های شرکت ام جی در کلاس خودروهای خانوادگی است که در طراحی بروز شده این خودرو ضمن استفاده از فضای بیشتر در کنار امنیت مضاعف از امکانات رفاهی قابل توجهی در مقایسه با نسل قبلی این کلاس استفاده میشود. این خودرو مدل تکامل یافته ام جی 350 می باشد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

MG360 مشخصات کامل و تست خودروی ام جی 360 ام جی پارس (بروزرسانی)