مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - (عکس) درصد


Tag Archives: (عکس) درصد

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)
هوشیاری کامل مردی که 90 درصد از مغزش نابود شده یک مرد 44 ساله با وجود اینکه 90 درصد از مغزش به دلیل بیماری نابود شده است، همچنان به زندگی اش ادامه می دهد و مانند انسان عادی در هوشیاری کامل کارهایش را انجام می دهد. این فرد برای اولین بار به دلیل درد و […]

زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

هوشیاری کامل مردی که 90 درصد از مغزش نابود شده یک مرد 44 ساله با وجود اینکه 90 درصد از مغزش به دلیل بیماری نابود شده است، همچنان به زندگی اش ادامه می دهد و مانند انسان عادی در هوشیاری کامل کارهایش را انجام می دهد. این فرد برای اولین بار به دلیل درد و […]
زندگی عادی مردی که 90 درصد مغزش نابود شده است! (عکس)

آخرین اخبار ورزشی