مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - (Theophylline)


Tag Archives: (Theophylline)

مصرف شربت تئوفیلین جی (Theophylline) ضد آسم و عوارض این دارو

مصرف شربت تئوفیلین جی (Theophylline) ضد آسم و عوارض این دارو

شربت تئوفیلین جی Theophylline یکی از داروهای ضد آسم است که برای درمان مشکلات تنفسی مانند خس خس سینه و یا تنگی نفس ناشی از برونشیت و اسم برای بیمار تجویز می شود. این دارو عوارضی مانند مشکلات خواب و تحریک پذیری دارد. آسم یکی از بیماری های تنفسی است که تنگی نفس، سرفه و نفس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصرف شربت تئوفیلین جی (Theophylline) ضد آسم و عوارض این دارو

شربت تئوفیلین جی Theophylline یکی از داروهای ضد آسم است که برای درمان مشکلات تنفسی مانند خس خس سینه و یا تنگی نفس ناشی از برونشیت و اسم برای بیمار تجویز می شود. این دارو عوارضی مانند مشکلات خواب و تحریک پذیری دارد. آسم یکی از بیماری های تنفسی است که تنگی نفس، سرفه و نفس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصرف شربت تئوفیلین جی (Theophylline) ضد آسم و عوارض این دارو