مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - این زن چینی همه چیز می خورد! (عکس)


این زن چینی همه چیز می خورد! (عکس)

این زن چینی همه چیز می خورد! (عکس)
زن چینی که همه چیز خوار است! یک زن چینی با خوردن ماهی زنده، مار ماهی، خرچنگ زنده و حتی لامپ و انتشار کلیپ این کاارهای عجیب در اینترنت معروف شده است و البته توسط پلیس نیز بازجویی شده است.   این زن خانه‌دار چینی پس از ضبط فیلم از کارهای عجیبش آن را در […]

این زن چینی همه چیز می خورد! (عکس)

زن چینی که همه چیز خوار است! یک زن چینی با خوردن ماهی زنده، مار ماهی، خرچنگ زنده و حتی لامپ و انتشار کلیپ این کاارهای عجیب در اینترنت معروف شده است و البته توسط پلیس نیز بازجویی شده است.   این زن خانه‌دار چینی پس از ضبط فیلم از کارهای عجیبش آن را در […]
این زن چینی همه چیز می خورد! (عکس)

موزیک سرا